”Dags att utrota lepra en gång för alla”

Varje år drabbas flera tusen personer av lepra – en sjukdom som många tror utrotades för länge sedan. De drabbade är ofta hårt utsatta och blir utstötta från sina familjer och byar. Lepramissionen arbetar för att utrota sjukdomen en gång för alla.

Lepra kallas ofta för världens äldsta sjukdom och nämndes redan på biblisk tid. Men faktum är att sjukdomen i allra högsta grad fortfarande är aktuell och drabbar människor världen över än idag.
– Vi tror att vi tillsammans med andra goda krafter kan utrota den här fruktansvärda sjukdomen en gång för alla, säger Allan Ekstedt på Lepramissionen.

Mellan 200 000 och 250 000 smittas av lepra varje år, och en tiondel av dem är barn. De som drabbas är oftast redan hårt utsatta.
– Det är de fattigaste av de fattiga som drabbas och de är allra längst ned på samhällsstegen. Vanligast är sjukdomen i fattiga länder som Indien och Nigeria.

Påverkas på många sätt
Lepra orsakas av en bakterie som angriper huden och de ytliga nerverna. De som smittas förlorar känseln i främst händer och fötter och kan då skada sig utan att märka det. Den sjuke får olika funktionshinder som ögonproblem, klohand och deformerat utseende, då den sjuke kan få bölder i ansiktet.

Läs mer om sjukdomen här

Men det är inte bara medicinskt som leprasjuka påverkas.
– Den sociala aspekten är nog lika svår. Det råder stor okunskap om sjukdomen. Man är ofta rädd för de drabbade och tror att de har en förbannelse. De sjuka förlorar sina jobb, tvingas lämna sina familjer och byar, blir utstötta och bor ofta tillsammans i små kolonier helt isolerade från andra.

Vill utrota sjukdomen en gång för alla
Lepramissionen har funnits internationellt redan sedan 1870-talet. Den självstyrande organisationen i Sverige är med sedan 1985 och arbetar för att utrota lepra och hjälpa de utsatta.

– Vi arbetar tillsammans med privata gåvogivare, organisationer, kyrkor, second hand-butiker och har ett samarbeta med Sida som vi är väldigt stolta över. Bakom allt detta arbete finns de utsatta människorna som behöver vår hjälp, förklarar Allan Ekstedt. 

Läs mer om Lepramissionen

Det finns idag medicin och behandlingar för den som drabbats av lepra.
– Medicinen kan man få gratis, men problemet är den okunskap och stigma kring lepra som råder. Den som är sjuk försöker dölja sin sjukdom så länge som möjligt för att slippa isoleras och bli utstött.

Lepramissionen har som mål att 2035 ha utrotat lepra en gång för alla.
– För att nå dit måste forskningen om ett vaccin fortsätta. Vi måste också sprida kunskap så att folk förstår att man kan få hjälp och att den sjuka inte är farligare än någon annan om den får behandling. Vi försöker förändra framtiden, en person i taget, säger Allan Ekstedt och avslutar:

– Våra projekt syftar även till att lyfta dessa människor socioekonomiskt. Det går att förändra människors liv, och det påverkar även dennes familj, omgivning och till slut hela byn och ett helt land.

Ge din gåva här

Vår vision är en värld utan lepra. Vi är en kristen organisation inom internationellt utvecklingssamarbete och arbetar med projekt i Indien, DR Kongo, Nigeria och Bangladesh. Den svenska delen grundades 1985 av sju samfund. Vi arbetar för alla drabbade oberoende av kön, etnicitet, religion eller politisk övertygelse. Lepramissionen Sverige har sitt Sverigekontor i Kumla utanför Örebro. I Sverige samlar vi in pengar till projekten utomlands och sprider kunskap om att lepra finns och vad som kan göras åt det. Projekten medfinansieras och granskas i samarbete med Svenska Missionsrådet, en av de organisationer som den statliga myndigheten Sida förmedlar biståndsinsatser genom.

Läs mer här