“Extrakt från tempelträdets blad används för behandling av minnesbesvär”Upplever du att du har svårt att samla tankarna och att du är mentalt trött? Kanske lider du även av minnesbesvär, yrsel och öronsusningar, vilka är vanliga problem som kan uppstå med åldern. Då kanske det traditionellt växtbaserade läkemedlet Bio-Biloba kan hjälpa dig.

När du åldras är det mycket som förändras i din kropp. Inte sällan känner du dig kanske tröttare och upplever att minnet tappat sin skärpa. Bio-Biloba är Sveriges enda traditionellt växtbaserade läkemedel med standardiserat Ginkgo biloba-extrakt. Ginkgo biloba kallas även Tempelträd och kommer ursprungligen från Sydostasien. Bio-Biloba används för behandling av långvariga symtom hos äldre människor såsom minnesbesvär, koncentrationssvårigheter, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla. 

Intresserad av Bio-Biloba? Klicka här

Klicka här för att ta reda på mer om Bio-Biloba

Så framställs Ginkgo-extraktet

Tempelträdet introducerades i Japan på 1200-talet och kom sedan till Europa under 1700-talet. Den har i dag ingen levande släkting i växtriket och kallas ofta för en levande fossil. Extraktet utvinns från trädets torkade löv. Det förädlas sedan i flera steg där de oönskade ämnena separeras och de aktiva standardiseras. Det är denna process som är avgörande för att den biologiska variationen kan jämnas ut.

Lider du av mental trötthet eller minnessvårigheter? Läs mer om Bio-Biloba

Läs noga igenom bipacksedel innan anvädning. Traditionellt växtbaserat läkemedel för behandling av långvariga symtom hos äldre människor såsom minnesbesvär, koncentratoinssvårigheter, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla, sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet från långvarig anvädning. Om symtomen förvärras bör läkare kontaktas. Rekommenderas inte till gravida eller ammande kvinnor. Rådgör med läkare före användning av Bio-Biloba om du har epilepsi eller om du använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten, t.ex. warfarin, eller acetylsalicylsyra. Bio-Biloba bör inte användas inom två veckor före planerad operation. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Lokal företrädare: Pharma Hus AB, 163 53 Spånga, tel: 08-36 30 00.

Pharma Nord är en av Europas största tillverkare av produkter med essentiella näringsämnen. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför vetenskapligt välgrundade kosttillskott och läkemedel baserade på optimal biotillgänglighet, säkerhet och dokumentation.

Bio-Biloba var nominerad till “Årets seniorprodukt” på Swedish Health Awards 2017 - en bekräftelse på det gedigna vetenskapliga arbete som ligger bakom produkten.