”Fel” minister kan fixa jobbenInom kort lägger Tomas Eneroth fram Sveriges tolvårsplan för vägar och tåg. Trots mycket pengar är det en svår prioritering.
– Om pendling och handel får komma först kan det betyda mer än allt som arbetsmarknadspolitiken kan bidra med, säger Pernilla Johansson, Chefekonom på Sydsvenska Handelskammaren.
I Skåne behövs en satsning på stadsmotorvägen E6 som fungerar som regionens arbetsförmedling.

Ofta kritiseras politiken för att vara kortsiktig. Men det finns ett centralt område där horisonten är lång och det gäller vägar och järnvägar. I Sverige planeras dessa i tolvårsperioder. I april förväntas regeringen fastställa en ny sådan långsiktig plan. Och innehållet är viktigare än någonsin, anser Pernilla Johansson som är doktor i nationalekonomi och chefekonom på Sydsvenska Handelskammaren.
– Vi har nu en väldig kraft i ekonomin och företag slår historiska rekord. Det är glädjande, men vi behöver också säkra framtida tillväxt, säger Pernilla Johansson.

Pernilla Johansson analyserar bakomliggande orsaker till vad som skapar tillväxt och välfärd. Hon menar att det spelar stor roll för vår ekonomiska uthållighet hur vi riktar satsningarna. Tolvårsplanen omfattar totalt omkring 700 miljarder kronor fram till 2029. Regeringen har fått ett förslag från Trafikverket och en stor mängd inspel från olika håll.
– Det är ett beslut som har respekt med sig och det är en underskattad del av den samlade ekonomiska politiken.

Även om Sverige nu skapar många jobb gäller det att skapa långsiktiga förutsättningar för jobb och för människor att nå varandra. Och det gör man mycket kraftfullt med vägar och järnvägar. Det skapas nya jobb i hela Sverige och tar vi Skåne som exempel så finns numera en lokal arbetsmarknadsmarknad med över en miljon invånare, säger Pernilla Johansson. Det har skapats tusentals nya jobb inom bland annat programmering och jobb knutna till ett växande antal huvudkontor.
– Men detta är möjligt tack vare pendlingen och den hänger inte längre med, säger Pernilla Johansson. Risken finns att regionens arbetsmarknad glider isär geografiskt och krymper.

Vi behöver satsa på att binda ihop arbetsmarknaderna runt om i Sverige. I Skåne fungerar E6 som en effektiv arbetsförmedling. Men nu proppas den igen. Det märks tydligt och när Handelskammaren lät Sifo fråga folk visade det sig att väljarna delar analysen. En majoritet vill satsa.
– Vägar och spår låter kanske tråkigt, men det handlar om att hjälpa människor att hitta de jobb där de trivs och fungerar bäst.

Många jobb skapas i städerna men urbaniseringen gäller inte bara storstäder.
– Orter som Växjö, Kalmar och Karlskrona har alla kraftig tillväxt. Därför behövs en infrastruktur som stöttar folk och företag. Så Tomas Eneroth kan bli den minister som bidrar mest till arbetsmarknaden, även om hans departement heter något annat, avslutar Pernilla Johansson.

Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi är Sydsveriges största affärsnätverk, företagens egen lobbyist och expert på internationell handel. Handelskammaren har runt 2 800 medlemsföretag.