Nu lanserar John Deere en ny generation mindre och medelstora skördareI skogsskötsel är gallring av träd viktigt för att ta bort träd av sämre kvalitet och öka förutsättningarna för att andra träd ska växa. Med smarta skogsmaskiner kan man ta sig fram i skogsområden och möjliggöra gallring, utan att skada några träd. John Deere lanserar nu en liten och en mellanstor skördare, 1070G och 1170G – med många finesser.
– Den ena har vi aldrig visat och den andra kör vi i en tour runt om i landet just nu, säger Dieter Reinisch, informationsansvarig på John Deere Forestry.

Gallring av skog innebär att man tar bort träd av sämre kvalitet för att lämna plats åt träd med bättre förutsättningar att stå kvar och bli stora. De skogsmaskiner man använder sig av i arbetet ska helst inte vara för stora och behöver vara smidiga för att man ska kunna ta sig fram mellan träden som ska stå kvar, utan att skada dem. John Deere lanserat nu en ny liten och en mellanstor skördare för ska vara optimala i arbetet med skogsgallring.
Vill du veta mer om John Deere? Klicka här

Optimal smidighet och runtomsikt
Den lilla skördaren, 1070G, finns med fyra hjul (med namnet 970G) och även med sex hjul. Maskinen har fått en högre motoreffekt och ett nytt chassi som är konstruerat för optimal smidighet och runtomsikt. Motorn är även tystare och ljudkomforten i hytten har förbättrats ytterligare.
Här kan du läsa mer om den lilla skördaren

"Passar skogsentreprenadföretag"
För skogsentreprenadföretag med blandade uppdrag, så som gallring och grövre avverkning, passar den nya mellanstora skördaren 1170G, menar Dieter. Även den har nytt chassi med en ökad styrvinkel för att den ska bli smidigare i täta skogsbestånd. Maskinen har även en högre effekt, fantastisk runtomsikt, är mycket tyst och har en lång kran för att nå träd utan att maskinen behöver köra mer än nödvändigt i terrängen. Den kan också fås med 8 hjul, för att ge så lite spår som möjligt.
Läs mer om den stora skördaren – 1170G

Nu med kransspetsstyrning
Båda skogsmaskinerna kan fås med John Deeres IBC (kranspetsstyrning), där maskinen hjälper föraren genom att den automatiskt utför en del av de kommandon som behövs för att styra kranen – något som kan påverka produktiviteten och skydda kvarvarande träd. Till båda maskinerna finns även band som minskar marktrycket och även speciella band för känsliga marker. Dessutom kan man till maskinerna få en enkel diagnostik om något skulle bli fel.
– I maskindatorn kan man se en schematisk bild över maskinen, med felet indikerat. Dels vart det är och dels vad det är som är fel.
Läs mer om kransspetsstyrningen här

1170G i 8-hjulsversion och med IBC, kranspetsstyrning, turnerar just nu runt om i landet.
Här hittar du Turnéschemat

Ända sedan John Deere grundades 1837 i Illinois, USA, har de levererat produkter och tjänster för att stödja dem som har rötterna i jorden.

Med 56 800 anställda och fabriker i främst USA, Kanada, Tyskland, Finland och Spanien är de i dag världens största skogsmaskintillverkare och tillverkar lantbruksmaskiner, golf- och grönytemaskiner samt skogsmaskiner.

Huvudkontoret för skogssidan i Sverige finns i Arlandastad, med serviceställen på 30 platser runt om i landet. Huvudkontoret för de övriga produktlinjerna finns i Malmö, med oberoende återförsäljare runt om i landet.

Läs mer om John Deere