Här bygger Myndigheten för tillgängliga medier upp sin nya organisationMyndigheten för tillgängliga medier (MTM) tillhör Kulturdepartementet och är ett nationellt kunskapscenter för tillgängliga medier. Målet är att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation – oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Nu flyttar MTM till Malmö och bygger upp en helt ny organisation där fokus kommer att ligga på användarnas behov.

MTM:s omlokalisering till Malmö är i full gång och hela organisationen kommer att vara på plats 1 januari 2020. Med nya lokaler och ett tydligt uppdrag kommer man att rekrytera ett stort antal nya medarbetare under 2019–2020 och bygga upp organisationen medfokus på användarnas behov.

– Vi arbetar i samverkan med marknadens aktörer och har samtidigt en egen unik produktion av till exempel talböcker och punktskriftsböcker. Målet är att vi ska utveckla och stärka vårt kunskapscentrum med tillgängliga lösningar för allas rätt att läsa på lika villkor, säger Magnus Larsson, generaldirektör på MTM.

"Användaren i fokus"
Den nya organisationen kommer att byggas upp med flertalet nya chefer och medarbetare som är engagerade för uppdraget och gillar förändring och samarbete. MTM kommer att präglas av en partnerkultur mellan medarbetare, användare och externa aktörer som leverantörer, medieföretag, bibliotek, vård, skola och omsorg.

–Hos oss har man möjlighet att få vara med och bygga upp verksamheten med användaren i fokus. För den som tycker att det är roligt att vara med från start och arbeta inriktat mot vår målgrupp är det ett riktigt spännande uppdrag. Vi letar efter lagspelare som är flexibla och har en stark förändringsvilja.

Flera olika kompetensområden
Bland kompetensområdena där MTM söker förstärkning hittar vi bland annat kommunikation, ekonomi, marknadsföring, projektledare, inköpare, informationssäkerhet och personer med kunskap inom punktskrift och lättläst litteratur.

– Det är ett betydelsefullt uppdrag och vi söker medarbetare som delar den inställningen och som vill göra skillnad. Tillgänglighet innebär fördelar för hela samhället och är bra för alla men nödvändigt för några.

Vill du arbeta på MTM? Håll utkik här 

 

MTM:s vision är ett samhälle där all läsning är tillgänglig. MTM gör talböcker, punktskrift, lättlästa böcker och nyheter, anpassad högskolelitteratur och dagstaltidningar. Myndigheten arbetar också med att främja tillgänglig läsning i samhället samt forskning och utveckling av ny teknik för produktion och läsning.

Läs mer här