Innovativ digital avbildningsteknik möter ökat antal biopsier

Bilderna visar cellkärna respektive HER2 i exakt samma celler i samma vävnadssnitt. Bild till vänster visar vävnadssnitt med traditionell histologisk färgning som illustrerar förekomsten av alla celler (hematoxylininmärkning med blå cellkärnor) i ett vävnadssnitt. Bild till höger visar samma vävnadssnitt med cancercellerna specifikt inmärkta med Lumitos UCNP (vitt, Her2 grad 3 positiva cancerceller).

Lumito utvecklar en ny innovativ digital avbildningsteknik. Med hjälp av bolagets digitala bilder kan patologer och forskare få ett mer komplett histologibaserat underlag för sina analyser och klinisk diagnostik.

– Ambitionen är att erbjuda ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik. Planen är att lansera vår första produkt för forskningslaboratorier i slutet av 2022 och därefter en klinisk produkt, säger Andreas Johansson, teknisk chef på Lumito.

En WSI-scanner som tillsammans med Lumitos UCNP-reagenser (Up Converted Nano Particles) ger precisa IHC avbildningar med unika kvalitéer. Scannern tar även bilder av traditionellt infärgade vävnadsprover med hematoxylin och kromogen immunohistokemi (IHC).

Högre analyskvalitet och kortare analystider
Tekniken möjliggör erhållande av bilder med högre kontrast, ökat dynamiskt omfång och minskad ospecifik bakgrund. Genom högre analyskvalitet och kortare analystider kan diagnostiken av vävnadsprover väsentligt förbättras. Det finns förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre analyskvalitet och kortare analystider.

– Det är också möjligt att växla mellan att visualisera morfologin med standardiserad kromogen-baserad IHC eller vår unika UCNP IHC inmärkning. Flexibiliteten i systemet medger också visualisering av båda avläsningarna samtidigt, överlagrade i samma bild. Sammantaget ger detta mer detaljerad information, men utan problem med överlappning och ospecifik inmärkning som traditionell teknik ger, säger Andreas Johansson.

Läs mer om Lumito här

Lumito har nyligen avslutat en förstudie tillsammans med Umeå universitet under ledning av, biträdande universitetslektorn Daniel Öhlund, med goda resultat. Forskargruppen har kartlagt hur bolagets UCNP-teknik kan användas för att förbättra möjligheten att åskådliggöra proteinuttryck i pankreascancer.

– Med hjälp av Lumitos avbildningsteknik har vi bland annat undersökt om ett visst protein sprider sig via sekretion från cancercellerna till tumörens stödjevävnad, tumörstromat. Lumitos teknik har medfört bättre möjligheter, jämfört med andra immunohistokemiska metoder, att åskådliggöra utsöndrade proteiners penetrans i tumörstromat, säger Daniel Öhlund.

– Vi har ett antal studier i gång, men är intresserade av att komma i kontakt med fler forskargrupper för att kartlägga var vår produkt kan göra mest nytta, avslutar Andreas Johansson.

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi och planerar att lansera sin första produkt riktad mot forskningslaboratorium under senare delen av 2022. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission.

www.lumito.se