Miljöfabriken 2000 AB – företaget som befinner sig mitt i kretsloppetAtt minska miljöpåverkan genom att samla flera funktioner på samma område, är grundidén för grus- och återvinningsterminalen Miljöfabriken. Med ledorden ”Mitt i kretsloppet” vill de göra skillnad inom en bransch med stor miljöpåverkan. 

Miljöfabriken är en miljövänlig grus- och återvinningsterminal belägen i Oxie. De tar emot och förädlar avfall samt säljer nytt berg-, grus- och jordmaterial. Eftersom berg- och grustäkter är belägna långt utanför städerna, medför det många onödiga tomtransporter med långa transportsträckor för både företag och privatpersoner. Här erbjuder Miljöfabriken en lösning.

– I vår bransch är transport av material en stor del och man får ofta köra långa sträckor mellan olika verksamheter. Vi har valt att samla allt på samma område. Vi tar emot material, mellanlagrar det och kör det till godkända deponier i närområdet. Då vi finns cirka tio minuter från centrala Malmö blir transportsträckan väldigt kort för den som kör material från en arbetsplats inne i stan ut till oss, säger Stefan Persson, produktionsansvarig på Miljöfabriken.

Delägs av stora och etablerade bolag

Miljöfabriken är delägda av företagen NCC Industry och Malmö Lastbilcentral (Malmö LBC). I Norden är NCC Industry ett av de ledande företagen inom stenmaterial, asfalt och beläggning. Malmö LBC är ett logistikföretag med stora resurser inom bygg- och anläggningsfordon. Att vara delägd av både NCC Industry och Malmö LBC är en av Miljöfabrikens största styrkor menar Petra Lundahl, ekonomiansvarig på Miljöfabriken.

– Vi har två stora och etablerade verksamheter bakom oss. I och med att vi delägs av Malmö LBC har vi till exempel stor tillgång till olika typer av lastbilar för alla former av transportuppdrag, förklarar Petra.

Introducerar nytt varumärke

Nyligen introducerade Miljöfabriken varumärket Elisedals, som är lokalt producerade planteringsjordar.

– Vi använder lokala beståndsdelar för att få fram en planteringsjord av hög kvalitet. Elisedals möter kraven för både anläggningsföretag och privatpersoner, säger Stefan Persson.

Miljöfabriken är öppen för alla, stora som små, även om kunderna främst består av anläggningsföretag och kommuner i Skåne län. 

– Vi tar mer än gärna emot privatpersoner som behöver lämna eller köpa material. Alla är välkomna till oss, säger Petra Lundahl. 

Petra Lundahl och Stefan Persson


 

Miljöfabriken 2000 AB har 6 anställda och omsätter ca 50 miljoner årligen. Varje dag hanteras ca 250 fordon på anläggningen. Miljöfabriken är sedan 2006 beläget i Oxie, strax utanför Malmö. Du når dem på telefon: 040-54 28 80, eller via mail: info@miljofabriken.com

Läs mer om Miljöfabriken