Här blir gårdagens avfall resurser för morgondagenMiljöfrågan är hetare än någonsin, trots det nyttjar svenskarna resurser som om det fanns fyra jordklot. Med ett cirkulärt miljötänk vill ÅGAB Syd återvinna dyrbara naturresurser – istället för ytterligare exploaterande – och därmed minska det ekologiska fotavtrycket.

Med 20 år i branschen har ÅGAB Syd snabbt blivit en av de främsta aktörerna för många av landets främsta byggkoncerner inom området för återvinning av avfall. Det sträcker sig från sopor och rester, vidare till bergtäkt, betong, asfalt och jord.
– Vårt huvuduppdrag är att tillvarata grovt avfall, rena materialet från eventuella föroreningar och återvinna det. Avfall är en viktig resurs som när det återvinns kan bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Johan Nilsson, vd och fortsätter:

Nyligen öppnade Ågab Syd en ny återvinningsterminal i Trelleborg. Att valet föll på Trelleborg är inte en slump.
– Trelleborg växer snabbt och kan vi finnas närmare våra kunder kan vi också minska körsträckor och i stort minimera framtida transporter, avslutar Johan Nilsson.

ÅGAB har fyra återvinningsanläggningar i Skåne - i Lund, Svedala, Malmö och Ystad - med generösa öppettider och bemanning för bästa möjliga service. ÅGAB förfogar även över en imponerande maskinpark för återvinning av schaktmassor. 

Läs mer på agabsyd.se