På Åland kan du fokusera på att vara läkare För Ålands läkare är förutsättningarna annorlunda – här finns utrymme och resurser för att verkligen vårda patienterna och arbetet bedrivs med stor frihet under ansvar. Samtidigt är stämningen positiv och öppen och det är aldrig långt till en hjälpande hand.

Ulrika Nettelblad föddes i Uppsala och pluggade till läkare i Umeå. Hon kom till Åland med sin familj för sin AT-tjänstgöring och här blev hon kvar.
– Jag hade hört mycket gott om Åland och det visade sig stämma. Jag fick göra och lära mig mycket och då det fungerade väldigt bra både med barn och fritid bestämde vi oss för att stanna. Det var snart fyra år sedan och nu håller jag på att specialistutbilda mig inom psykiatri.

Läs om om att jobba inom Ålands hälso- och sjukvård

Det finns många tydliga fördelar med att arbeta inom Ålands hälso- och sjukvård. Ulrika trivs med att ha mycket frihet och ett självständigare arbete; eftersom det rör sig om ett lite mindre sjukhus har hon stora möjligheter att själv ansvara för hur arbetet läggs upp. Hon betonar också att villkoren är utmärkta och att hon själv har kunnat avgöra hur hon vill genomgå sin specialistutbildning.
– Vissa läkare här specialistutbildar sig i Finland, andra i Sverige. Jag har själv kontakt med en ST-studierektor i Uppsala och kommer att göra min randning i Sverige. Det är positivt att ha så nära samarbeten.
Nära samarbeten är något som också präglar läkarkåren inom Ålands hälso- och sjukvård. De flesta äter gemensamt i matsalen och det är lätt att öppna för lärorika diskussioner eller få hjälp med att lösa något problem som har uppstått.
– Stöter man på något man inte känner igen vet man att man träffar rätt specialist på lunchen, så man behöver aldrig känna sig osäker.

Har omfattande resurser i arbetet
En annan faktor som gör att Ulrika är nöjd med sin anställning på Åland är att hon som läkare har mycket goda resurser att arbeta med, i synnerhet i jämförelse med den erfarenhet hon har från många andra sjukhus.
– På många håll upplever jag att det finns en klinisk vardag där man nästan blir tvungen att skicka hem patienter som man själv bedömer borde läggas in. Det problemet har jag aldrig här – det är nästintill aldrig platsbrist, så om en patient behöver vård tvekar jag aldrig att lägga in den. Det är verkligen skönt – jag får liksom fokusera på att vara läkare.

Hitta lediga läkarjobb på Åland

En närhet till det mesta
Ulrikas kollega Reeta Vehmas är barnläkare och hon stämmer in i Ulrikas kommentarer om att det är positivt att verkligen kunna lägga tid på sitt läkararbete. Hon kom ursprungligen till Åland från Finland för att hon tillsammans med sin familj ville få mer tid till vardagen.
 – Jag gjorde min ST-utbildning i Helsingfors och har dessutom hunnit med att arbeta bland annat i Kina i några år, men eftersom jag från början kommer från en lite mindre ort blev det till Åland jag sökte mig. Det finns en närhet till i stort sett allting här, vilket har gett oss möjligheten att varva ner och få en bättre livskvalitet.

Den trevligaste arbetsplatsen
Reeta berättar att Ålands Hälso- och sjukvård är den trevligaste arbetsplats hon har arbetat på hittills och att hon särskilt i början imponerades av hur smidigt och flexibelt arbetet bedrevs. Målet är naturligtvis alltid att ge patienten ett så bra bemötande som möjligt, såväl som den vård som den faktiskt behöver.
– På ett mindre sjukhus undviker vi onödig byråkrati. I och med att vi inte är så många tar alla sitt ansvar och gör sitt bästa, vilket medför att man får många och varierade utmaningar. Att det är så god stämning gör också att folk har mer ork att hugga i lite extra de gånger det faktiskt behövs – tillsammans hittar vi de lösningar som gör att vi kan vårda våra patienter på bästa sätt.

Har fått en bättre livskvalitet
Läkarna på Åland arbetar en timme mindre varje dag. I kombination med de korta geografiska avstånden får både Ulrika och Reeta precis som de hoppades mer tid över åt familjen.
– I skolan finns det mer resurser och tid över till våra barn och själva har vi vunnit så oerhört mycket i tid och minskad stress på att arbeta här. Det finns väldigt mycket att göra trots att det är ett lite mindre ställe och skulle man trots allt vara sugen på en weekend i storstäderna går det både snabbt och billigt att ta sig in till fastlandet. Man får verkligen en bättre livskvalitet, avslutar Reeta.

 

I ÅHS ingår ett centralsjukhus med åtta jourhavande specialiteter och en omfattande primärvård med 15 anställda läkare. Dessa utgör en patientcentrerad helhet, där primärvårdens läkare har utmärkta möjligheter att konsultera. Den psykiatriska vården ligger nära i sjukhusområdet. ÅHS har goda kontakter med närliggande universitetssjukhus för att skapa förutsättningar för att utveckla och utbilda sig.

Kontakta oss 
Tel: 018-5355
E-post: info@ahs.ax

www.ahs.ax