Så blir du en bättre värdebaserad ledare under osäkra tider

Foto: Magnus Fröderberg

År 2020 har varit en enorm påfrestning för så gott som alla, och saker och ting har ställts på sin spets för unga chefer och ledare. Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap delar årligen ut stipendium till unga ledare under 25 som visat på ett modigt, omtänksamt och handlingskraftigt ledarskap i sin vardag. Våren blev inte sig lik på Ungt Ledarskap, och nu har stiftelsen tagit fram tips med hjälp av tidigare stipendiater kring hur du leder värdebaserat i tider av kris och förändring.

Varje år delas stipendiet Kompassrosen ut av Kungen under en ceremoni på Kungliga slottet. Syftet är att uppmärksamma föredömliga insatser och att uppmuntra unga människor runt landet att fortsätta utveckla sitt goda ledarskap.

– Alla har vi någon att nominera! Det gäller att bredda synen på vad ledarskap är, det behöver inte vara en formell titel. Att kunna leda sig själv och sitt team, ta stora som små beslut när det behövs och att göra skillnad samtidigt som man bidrar till en bättre värld är en viktigare aspekt än en jobbtitel, säger Rebecca Sundberg, verksamhetsledare på Ungt Ledarskap.

Vem skulle du vilja nominera?

Tips från stipendiater
Rebecca berättar att de snabbt förstod att det behövde reflektera kring effekterna av pandemin. Det har lett till stora utmaningar både privat såväl som jobb, och de ville utvärdera hur ledare generellt påverkats.

– Efter att ha fått en inblick i ett flertal verksamheter genom våra Kompassrosstipendiater ser jag tydligt att pandemin bidragit till möjligheten att vara mer kreativ och våga tänka nytt. Såväl nya tjänster som produkter och helt nya inriktningar har skapats och utvecklats, förklarar hon.

Stiftelsen har följt tio Kompassrosstipendiater för att se hur deras värdebaserade ledarskap förändrats och utvecklats för att klara de utmaningar som pandemin inneburit för deras verksamheter och ledarskap. Samtalen har publicerats och resulterat i åtta tips om hur man leder mer värdebaserat i tider av oro och förändring.

 • Lita och lyssna på din inre kompass och dina värderingar
  Fortsätt ”walk the talk” och fortsätt våga leda värdebaserat även när det är stormigt. Du har så mycket av dina värderingar i ryggmärgen – använd dem mer än någonsin.
 • Ta hand om ditt team och lyssna på hur de mår
  Kolla både på team- och individnivå. Det kan kräva att du överkommunicerar och behöver fråga ett flertal gånger – men det är det värt när det kommer till välmående.
 • Våga fatta tuffa beslut
  Bara för att det är ett enkelt val så behöver det inte vara rätt. Var sann mot dig själv och fatta beslut som känns rätt i magen. Ledarskap handlar om att våga ta just tuffa beslut.

Vill du se samtliga tips? Klicka här!

Ett kvitto på hårt arbete
Louise Lindén är en av totalt 45 som mottagit priset Kompassrosen. Detta gjorde hon 2017 med motiveringen ”Hon har mod att rädda när andra blir rädda och driver med stor omtanke och inspiration sin omvärld mot en bättre hållbarhet.” Hon är grundare av Live Green, Sveriges första festival- och hållbarhetsbyrå, liksom Young Innovation HUB.

– 2017 jobbade jag över hela Sverige med att utbilda unga kring hållbarhet. Det har försvårats en aning nu på grund av corona. Just nu ligger fokus på att skapa digitala event och få in festivalkänslan, fastän det sker online. Ledarskapet sätts verkligen på prov under krissituationer och man ser vilka som vågar testa nytt och tänka om, säger Louise.

Foto: Maths Olsson

Innovation föds inte ur bekvämlighet och trygghet, utan vid krissituationer när man tvingas tänka om och utmana sig själv, menar hon. Hon berättar även att det är hoppfullt att se hur många innovationer och kreativa idéer som tagits fram från olika verksamheter sedan pandemins start.

Vill du läsa mer om Louise Lindéns historia?

Louise berättar att det var väldigt värdefullt att ta emot Kompassrosen, och att det fungerade likt ett kvitto på att hennes envisa engagemang, normbrytande tankar och egna vägval lönat sig.

– Jag är en ung kvinna i en mansdominerad bransch, har fått vara modig varje dag och jag har fått hålla ut. Jag har ofta fått höra att jag är jobbig när jag stått upp för mina värderingar, men nu är det bevisat att det är av största vikt att göra det. I dag lever vi i ett demokratiskt och mer jämställt samhälle än någonsin förut just för att vi haft ledare som vågat utmana. Det måste vi fortsätta göra.

Samhället i dag är i stort behov av fortsatt unga starka ledare som drivs av stiftelsens värdeord. Många unga ledare ute i Sverige ser kanske inte sig själva som ledare, men oavsett titel och verksamhet finns det många därute som kan nomineras.

– Många känner att de jobbar i motvind. Genom detta kan man lyftas fram och belönas. Ser man att någon ser en, och det behöver inte vara Kungen, så kan det vara nog drivkraft att fortsätta med sitt slit, avslutar hon.

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap vill främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen genom:

 • Utdelning av stipendier till välförtjänta unga ledare för vidare utbildning i ledarskap
 • Stöd till scoutrörelsens ledarskapsutbildning
 • Stöd till unga människors utveckling och utbildning i ledarskap

Nu står nomineringen öppen för 2021 års stipendium. Vill du nominera en ung ledare? Här nominerar du