Så kan du få hjälp med ditt sexlivMånga lider av minskad sexlust och andra sexuella svårigheter i tystnad. För att kunna få bukt med sina problem, och kunna njuta av sex igen, är det dock väldigt viktigt att prata om dem även om det känns tufft.
 – Du kan boka in ett besök hos mig och komma hit själv eller tillsammans med en partner, säger Irene Lainio, psykoterapeut och ägare av Essinge Psykoterapi.

I ett samhälle som går allt snabbare och som ställer stora krav på prestation växer psykisk ohälsa lavinartat. Samtidigt förväntas också våra olika typer av problem, såsom sexuell problematik, också lösas snabbt. Detta bidrar till ännu mer stress och ångest för den som har drabbats – men det finns hjälp att få i form av psykoterapi.
– Det viktigaste fokuset i mitt arbete med sexuell problematik är det relationella affektfokuset där vi tillsammans reparerar osäkra anknytningar och bland annat arbetar med sensualitetsträning. Detta för att du och din partner ska hitta tillbaka till varandra eller för att du ska kunna njuta av sex igen utan att behöva se det som en krav på prestation, säger Irene Lainio, psykoterapeut och ägare av Essinge Psykoterpai.
Läs mer om Irene Lainio

Iréne berättar att de flesta människor någon gång hamnar i svackor i livet vilket skapar sårbarhet och att detta ofta också avspeglas i sexuell funktion eller lust. Hon förklarar vidare att problemen kan lösas men att det inte är något som reds ut bara på ett par samtal utan att det ibland kan ta mellan 10-20 samtal eller mer.
– När jag och patienten, eller patienterna, är överens om vad vi ska jobba med fokuserar vi mycket på relationen här och nu och vilka känslor som väcks.
Vill du veta mer? Läs Essinge Psykoterapis blogg 

Essinge Psykoterapi erbjuder samtalshjälp som rör relationer, samliv och sexualitet – för alla olika typer av sexuell läggning. Irene Lainio erbjuder enskilda samtal, stöd- och krisbearbetande samtal samt psykoterapi. Ibland arbetar hon även med hela eller delar av familjer i en familjebehandling så alla åldrar är välkomna hit.
– Du kan boka in ett besök hos mig och komma hit själv eller tillsammans med en partner för parsamtal. Vi erbjuder också allt från psykoterapi för enskilda personer, familjerådgivning och parterapi till sexologi, handledning eller skräddarsydda utbildningar, säger Irene.

Handledning och utbildning
Irene handleder och utbildar såväl enskilt som i grupp. Du kan få patienthandledning och processhandledning och arbetsledare kan också handledas i personalfrågor.

Föredrag och utbildningar skapas utifrån uppdragsgivarens behov och önskemål. Exempel på ämnesområden; Adopterade/adoptionsfamiljen, parterapi och sensualitetsträning, familjebehandling,  dynamisk sexologi, ankytningsteori, trauma, samt affektfokuserad psykoterapi.
– Jag har utbildat inom sexuell problematik kopplat till anknytning  i många år. Jag handleder även hos kommun, landsting och privata aktörer, avslutar Irene.


Om oss
Irene Lainio arbetar utifrån ett psykodynamiskt relationellt och affektfokuserat synsätt med en grund inom modern psykoanalytisk forskning, anknytningsteori och relationsteori i enlighet med evidensbaserade metoder. Psykoterapi innebär regelbundna samtal under längre eller kortare tid som inleds med 2-4 bedömningssamtal. Det är en ömsesidig bedömningssituation där man tillsammans formulerar hur och kring vad man skall arbeta.

Bedömningen kan leda fram till stöd- och krisbearbetande samtal, korttids psykoterapi samt icke tidsbegränsad psykoterapi för både par, familjer och enskilda personer.

I modern psykodynamisk psykoterapi baseras teorin på aktulle forskning med en huvudsaklig inriktning på relations- och anknytningsteorier. Detta innebär att terapeuten och patienten tillsammans försöker förstå den problematik patienten upplever. Målet är att ge patienten större kunskap och medvetenhet om sig själv, sina behov och motiv – vilket ökar förmågan att förstå och påverka sitt liv