Ungas psykiska ohälsa skenar – så kan du hjälpa till att hejda den

Enligt WHO har den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökat markant de senaste åren. Studier visar att tidiga insatser är av stor vikt för att förhindra att problemen fortsätter även upp i vuxen ålder. En viktig insats man kan göra som förälder är att prata med sitt barn –  och framför allt att lyssna.

OmMej är en interaktiv tjänst där barn och ungdomar på ett enkelt vis och på sina egna villkor kan berätta om sin vardag, sina känslor och problem. Hittills har OmMej använts inom kommuner och verksamheter, där den vuxna genom att bjuda in barnet till OmMej har fått en sammanställning av barnets berättelse.

Detta har varit enormt uppskattat hos barn och vuxna, så uppskattat att vi nu är redo att ta nästa steg; Att utveckla tjänsten till att vända sig direkt till familjer. I nya tjänsten ska appen vara tillgänglig för alla barn – och deras föräldrar.

OmMej kan hjälpa unga att bena ut och sätta ord på sina tankar om hur de har det i sin vardag och kunna få stöd och råd i sin situation. För en förälder kan appen ge vägledning i hur man bättre kan förstå och stötta sitt barn. I en tid när man ofta går om varandra, har tidsbrist, när missförstånd sker, när föräldrarna är separerade eller under själva separationen kan OmMej skapa en brygga mellan föräldrar och barn. Det är inte alltid man kan och vill prata om saker vid samma tillfälle och då fyller OmMej en värdefull funktion genom att låta barnet välja om och när det vill dela informationen om sitt liv med en förälder.

En enkät som bidrar till ett viktigt arbete
Vi vill att fler barn fångas upp tidigt och därmed vända den pågående trend som råder där barn och unga har allt sämre framtidstro. Därför behöver vi din hjälp! OmMej utgår från barnens perspektiv men för att kunna göra en så bra tjänst som möjligt behöver vi även föräldrarnas synvinkel. Genom att fylla i vår enkät bidrar du till att ge vår unga generation rätt verktyg för ett hållbart och hälsosamt liv. Varje enskilt svar på enkäten är ett värdefullt bidrag till våra barns framtid. Enkäten tar max 5 minuter och finns på svenska, engelska och arabiska.

OmMej är ett digitalt verktyg som gör det möjligt för barn att berätta sin egen historia – och för vuxna att förstå barnets perspektiv. OmMej skapar en brygga mellan barnens verklighet och vuxenvärldens intresse av att hjälpa barn på rätt sätt.

Läs mer på www.ommej.se