Unik och utvecklande miljö på ÅHS

Överst t.h. Olli-Pekka Lehtonen. Underst t.h. Dan Gustafsson

Inom Ålands hälso- och sjukvård finns utmärkta möjligheter till professionell utveckling i en mycket trivsam arbetsmiljö. Här bedrivs verksamheten som en patientcentrerad helhet, med korta beslutsvägar och omfattande, tvärdisciplinärt arbete.

Efter mer än 30 år inom sjukhusförvaltningar runt om i Finland och ytterligare ett antal år som verksam specialistläkare visste Olli-Pekka Lehtonen att nästa steg behövde bli något helt nytt. Han sökte sig till Ålands hälso- och sjukvård för att undersöka vilka fördelar ett lite mindre sjukhus medförde, och det har han inte ångrat sedan dess.

– ÅHS är egentligen en sammanslutning av primärvård och sjukhusvård, vilket är en fascinerande kombination som det finns mycket få av. Här finns 14 kliniker och alla nödvändiga specialiteter; vi kan ta hand om alla akuta fall och har ett otroligt brett sortiment på vår kompetens.

Goda utvecklingsmöjligheter
Trots att ÅHS har förhållandevis bra kompetensförsörjning betonar Olli-Pekka, som är chefsläkare och har ansvar för rekrytering‚ att det alltid finns plats för skickliga specialister. För närvarande arbetar omkring 70 läkare på sjukhuset och det finns goda möjligheter att utvecklas inom både hälsa och sjukvård, oavsett specialisering.

– Vi har mycket goda anknytningar med kringliggande universitetssjukhus och har utbildningskontakter med både Uppsala, Åbo och Helsingfors. Det skapar ypperliga förutsättningar för de som vill vidareutbilda sig eller forska.

Här får han medhåll av klinikchefen och överläkaren i kirurgi, Dan Gustafsson. Dan berättar att utvecklingen på kliniken är mycket positiv och att det finns en ständig strävan efter att förbättra och förnya verksamheten.

– Vi arbetar kontinuerligt med att hålla oss à jour med utvecklingen och främja ett gott klimat för vidareutbildning. Jag vill dock påstå att man kan dra stor nytta rent kompetens- och utvecklingsmässigt bara av att söka sig hit. Den som vill ha en personlig utmaning vad gäller att utveckla och att sköta helheten inom sitt eget specialistområde kan inte hitta en bättre arbetsplats än ÅHS.

Tvärdisciplinärt arbetssätt
Dan nämner även kollegialiteten på sjukhuset som en avgörande faktor för många av de läkare som söker sig till Ålands hälso- och sjukvård. Mycket av arbetet sker tvärdisciplinärt över specialistgränserna och beslutsvägarna är korta. Det är definitivt enklare att åstadkomma förändringar än vad det är på ett större sjukhus.

– Vi har en ganska unik miljö – ibland behöver man sköta sig helt själv, vilket är oerhört lärorikt. Lokalerna håller hög klass och vi driver hela tiden en hård utveckling vad gäller att hålla utrustningen uppdaterad enligt högsta standard. Det som i mitt tycke gör att vi står ut är dock att man faktiskt har tid och plats för sina patienter här.

Samarbete är en styrka
Något både Olli-Pekka och Dan är överens om är att de läkare som är intresserade av att söka sig till Åland har mycket att upptäcka. Inte nog med att det är en trygg uppväxtmiljö, utan det är också nära till naturen och otroligt vackert. De betonar dock att det är viktigt att det är rätt personer som kommer till ÅHS.

– Vi är ett relativt litet team och alla samarbetar med varandra. Det är en del av vår styrka och det behöver man vara beredd på om man vill arbeta här, avslutar de.

Ålands hälso- och sjukvård

I ÅHS ingår ett centralsjukhus med åtta jourhavande specialiteter och en omfattande primärvård med 15 anställda läkare. Dessa utgör en patientcentrerad helhet, där primärvårdens läkare har utmärkta möjligheter att konsultera. Den psykiatriska vården ligger nära i sjukhusområdet. ÅHS har goda kontakter med närliggande universitetssjukhus för att skapa förutsättningar för att utveckla och utbilda sig.

Läs mer om ÅHS här