Unik plattform ger företag kontroll över sina arbetsrutinerAtt uppnå ett strukturerat och effektivt arbetssätt är en utmaning för de flesta företag oavsett storlek och bransch. Genom att säkerställa att rutiner och administration sköts på ett likriktat sätt kan företag möta sina kunder med professionalitet samtidigt som man uppnår effektivitet.

– Vår plattform gör det enkelt för alla typer av företag att möta externa och interna krav och styra sina arbetsrutiner genom ett enda webbaserat system, säger Fredrik Sundström, vd på Addsystems.

 

Administrativt arbete stjäl dels tid som skulle kunna läggas på att utveckla verksamheten, samtidigt som det ofta är svårt att bibehålla samma rutiner inifrån och ut, särskilt på större företag. Addsystems unika ledningssystemlösning gör det möjligt för företag att sköta all typ av ärendehantering, dokumentstyrning och annan informationshantering genom en enda digital plattform.

Drag and drop-editor ger utrymme för anpassning
I Plattformen kan mallar och hela ärendeflöden byggas med drag and drop-teknik i webbläsaren Det ger företag och organisationer möjligheten att bygga flöden och själva ändra och effektivisera allteftersom verksamheten utvecklas och omprioriteringar sker.

– Det är så pass snabbrörligt nu att få företag vet hur deras verksamhet kommer att se ut bara två år framåt. Därför behöver även it-lösningarna vara lätt anpassningsbara vilket vi jobbat med sedan starten. På så vis slipper man programmera om vid varje förändring. Det har vi helt eliminerat genom att slutanvändaren själv snabbt kan göra ändringar live i systemet.

Kontroll över ärendehantering och krav
Många företag har behov av att få kontroll över sina rutiner och sin ärendehantering, ofta kopplade till externa krav som till exempel en ISO-certifiering. Systemet kan dels användas till generell informationsspridning internt och externt men också som ett sätt att hantera avvikelser på, förklarar Fredrik Sundström.

–  Plattformen gör att man kan bibehålla samma rutiner vid till exempel inköp, dokumentstyrning, hantering av reklamationer och ärendedokumentering. En stor fördel är också att det gör det enkelt för alla medarbetare att arbeta på samma sätt och hitta information som underlättar ens vardag.

Många möjligheter till liten kostnad
Att lyckas få en hel organisation att använda ett visst verktyg och på samma sätt kan vara en utmaning. Något som Addsystems plattform vill lösa genom att vara enkel och visuellt tilltalande.

– Man får väldigt många möjligheter till en mycket liten kostnad vilket ger en enorm kundnytta. Med satta rutiner som alla enkelt kan följa kan man påvisa en helt annan professionalism mot sina kunder.

Läs mer om ärendehanteringen i Add här


Vi erbjuder en enkel och webbaserad plattform för ledningssystem samt informationshantering som kan anpassas helt efter era behov, även över tid.

Add som webbplattform är byggd för att passa alla, oavsett verksamhet eller storlek. Genom plattformen blir din verksamhet tillgänglig på alla enheter och kan därmed hjälpa dig att på ett enkelt och strukturerat sätt följa upp, effektivisera samt kvalitetssäkra era arbetssätt. Add som ledningssystem ger dig större utrymme att lägga tid på att utveckla verksamheten, istället för att administrera den.

Läs mer