VA SYD driver på miljösmarta lösningar

UV-ljusanläggningen på Bulltofta vattenverk renar bort parasiter, virus och andra mikroorganismer från dricksvattnet innan det pumpas vidare ut till kund. Nya metoder för vattenrening kommer att vara en viktig fråga i framtiden då ett förändrat klimat medför att vattnet blir svårare att rena för såväl våra vattenverk som avloppsreningsverk.

Det finns stora behov av investeringar i infrastrukturen för vatten och avlopp. Klimatet förändras, befolkningen växer och VA-infrastrukturen är gammal och underdimensionerad. Det är därför dags att ta ett krafttag – och prioritera den dolda infrastrukturen vi alla är beroende av och som är en förutsättning för vårt samhälle.

VA SYDs VA-ledningsnät sträcker sig över 470 mil. Det är mycket rör som ska underhållas – vilket kräver både tid, kompetens och resurser. 
VA SYD liksom hela VA-branschen står inför stora utmaningar som samhället måste anpassa sig till. Stora delar av VA-infrastrukturen byggdes för över 50 år sedan och är på vissa håll undermålig. 
– Vi får hela tiden åka ut på läckor. Det tar stora resurser i anspråk, säger Katarina Pelin, förbundsdirektör på VA SYD.

Det måste gå snabbare
I många större städer har befolkningen under samma period fördubblats, men VA-infrastrukturen har inte hängt med. Kapaciteten slår snart i taket. Sverige behöver investera mer i vatten- och avloppsverksamheten och det måste gå snabbare. Äldre anläggningar behöver ersättas, förnyas, utökas och ibland till och med flyttas för att klara utmaningarna med klimatförändringar och ökande miljökrav.

– Vi behöver en hållbar vattenrening även i framtiden. Det här är stora investeringar och byggprojekt som tar tid och påverkar varandra. Det kräver modiga beslut från politikerna i dag. Genom att ta rätt beslut nu kan projekten undvika att bli onödigt kostsamma. Vi bygger framtiden nu, menar Katarina. 
En framgångsfaktor enligt Katarina Pelin är att bygga ett innovativt mindset. VA SYD ska kunna utveckla nya tjänster och produkter från i dag outnyttjade restprodukter men även initiera mer forskning och utveckling kring hela verksamheten.

Katarina Pelin, förbundsdirektör på VA SYD. Foto: Emil Langvad / TT

En modernisering av VA-infrastrukturen pågår men det går för sakta, förtydligar Katarina Pelin. VA SYD vill därför driva på miljösmarta lösningar i samhället, genom att bland annat koppla upp VA-ledningssystemet. Genom att sätta mätare och sensorer på VA-nätet kan övervakningen förbättras och problem lösas på distans. 
– Vårt system är som en enorm pulsåder. Är det problem på ett ställe blir det problem någon annanstans. Med digitalisering får vi en annan kontroll och blir mer snabbfotade, säger Katarina Pelin.

VA SYD satsar framåt
Genom att knyta till sig viktig spetskompetens, vara öppna för innovativa samarbeten och fortsätta driva på miljösmarta lösningar i samhället, vill VA SYD vara en ledande miljöaktör och bidra till det hållbara samhället i en föränderlig omvärld.

VA SYD bidrar till ett hållbart samhälle genom att:
• Vara klimatneutralt och energipositivt år 2030
• Produktifiera och ha nyttiggjort restprodukter år 2025
• Vara en av Europas 10 mest effektiva VA- och avfallsorganisationer år 2025
• Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation och dricksvatten år 2025
• Uppnå nollvision för oplanerade driftstörningar för kund år 2030
• Inspirera och ha aktiverat alla kunder för en bättre miljö år 2025


Verksamma i Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö och från årsskiftet även Lomma.

Servar 500 000 kunder med med vatten och avfallstjänster.

Omsätter 1 miljard SEK. 

Engagerar 400 medarbetare. 

Certifierat Great Place to Work.