Världens städer kan ta ett klimatledarskapStäderna står för en allt större påverkan på planeten. Samtidigt finns enorma möjligheter för världens städer att hejda klimatförändringarna och skapa goda livsvillkor för sina medborgare. Just nu pågår finalen i WWFs internationella stadsutmaning. Lund, Umeå och Uppsala är de tre svenska finalisterna.

One Planet City Challenge är Världsnaturfonden WWFs globala utmaning som uppmärksammar städernas roll för en klimatsäker och hållbar framtid. Utmaningen har hittills engagerat över 400 städer från fem världsdelar.  Just nu går 55 städer från 22 länder vidare till final. Umeå, Lund och Uppsala är de tre svenska finalisterna. Under våren utses först nationella vinnare och därefter koras en global vinnare.
– Klimatsmarta transporter, bostäder, mat och satsningar på förnybar energi är avgörande för en hållbar samhällsutveckling. Årets finalister uppvisar ett starkt engagemang och klimatledarskap, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Stadsutmaningen startades 2010 och spreds sedan över världen. Idag är det den största och längst pågående i sitt slag. Årets utmaning har tema hållbar mobilitet, ett ämne som engagerar. 
– 
Hur vi reser och transporterar varor berör allas vardagsliv. Hållbar mobilitet är avgörande inte bara för klimatet, utan också för att skapa hälsosamma och attraktiva stadsmiljöer med minskad trängsel och buller, förbättrad folkhälsa och effektivare användning av stadens ytor. Fler och fler städer globalt har insett detta och jobbar aktivt med kreativa lösningar”, säger Sabina Andrén, programsamordnare på Världsnaturfonden WWF.

Hållbar mobilitet handlar om att ta ett helhetsgrepp och innefattar allt från satsningar på gång och cykling, bra kollektivtrafik, bilpooler och elbilar till innovativa sätt att minska transportbehovet. Miljövänliga transporter är en viktig del i att minska utsläppen och att bygga en klimatsäker samhällsplanering. I Sverige står transporter för runt en tredjedel av våra inrapporterade klimatutsläpp.

Städer
Urbaniseringen pågår med rasande fart. Över hälften av jordens befolkning bor i städer och står redan idag för över 70% av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen. Samtidigt finns en stor potential till lösningar. Många städer jobbar nu med att ställa om till 100% förnybar och hållbar energi och samtidigt skapa hälsosamma miljöer för sina medborgare. Omställningen måste ske snabbt om vi ska undvika allvarliga klimatförändringar och klara en hållbar utveckling.

One Planet City Challenge

WWFs One Planet City Challenge utmanar städer att ta täten för en klimatsäker och hållbar framtid. Städernas klimatarbete bedöms av en internationell jury med expertis inom områden som stadsplanering, transporter, klimatanpassning och energisystem. Finalisterna bjuds in till kampanjen We Love Cities  för att engagera sina invånare i lokal demokrati och hållbar stadsutveckling. We Love Cities kampanjen omfattar i år 50 städer från fem världsdelar som representerar närmare 100 miljoner invånare. 

Läs mer på webben:
Sverige:
wwf.se/citychallenge

Internationellt: 
panda.org/cities

We Love Cities:
welovecities.org/