Avonovas digitala verktyg tar temperaturen på företagNär man talar om hållbarhet är det viktigt att hålla isär begreppen – verkar man på organisations- eller individnivå? I en perfekt värld är svaret ”både och” – och frågar man Avonova går vägen dit bland annat via ett fokus på proaktiv hälsa.

Viktiga processer
– För många organisationer är det svårt att få till ett systematiskt arbetsmiljöarbete, berättar Robert Persson-Asplund, psykolog och forskare med ansvar för utveckling av psykosociala tjänster på Avonova. En av anledningarna kan vara utmaningen med att få en balans mellan vad som utgör en hållbar arbetsmiljö för den anställde och för företaget som sådant.

Rent konkret handlar det mycket om att skapa rätt förutsättningar för att människor ska må så bra som möjligt där de arbetar. Forskning visar att den som trivs och upplever stöd är mer benägen att exempelvis komma med idéer, egna initiativ och lösa problem. Det i sig kan både stimulera produktiviteten och sänka sjukfrånvaron – och den goda cirkeln är ett faktum.

Ett hållbart arbetsliv
Avonova antar ett helhetsperspektiv, från individ- vidare till grupp- och organisationsnivå, för att hjälpa sina kunder skapa ett hållbart arbetsliv.
– Vi har ett sammanhållet team som är väldigt duktiga inom rehab och efterhjälp, men det är inte här vi vill ha vårt huvudfokus. Vi vill anta en mer kunskapsförmedlande roll. Det i sin tur gör att våra kunder kan göra besparingar vad gäller humankapital, men också kostnadsmässiga besparingar, säger Johan Cederfjäll, regionchef Avonova och fortsätter:
– Det är både enklare och billigare att förebygga än att lösa ett problem, och här har vi mycket att tillföra.

Vill du veta hur Avonova kan generera starka värden hos dig i din organisation? Klicka här

Digitala tjänster
Ett exempel på hur Avonova arbetar med hållbarhet är med deras enkla och tillgängligt kartläggningsverktyg Avonova Dialog – ett hållbarhetsverktyg i app-format. Det stöttar hållbarhetsdialogen mellan chef och medarbetare och utvärderar arbetsmiljön på alla organisatoriska nivåer.
– Sedan har vi även robusta och evidensbaserade system för KBT-behandling via nätet, berättar Robert som just nu doktorerar på digital hälsa. Forskning har visat att behandling via nätet är väldigt kraftfullt, i många fall lika kraftfullt som en vanlig terapeutisk behandling.
– Den mängd data vi kan samla och analysera ger oss en komplex och detaljerad bild av hur såväl företag som individer mår. Det gör att vi kan höja blicken och flytta fokus från att främst vara efterhjälpande till att arbeta mer förebyggande, avslutar Johan Cederfjäll.

Vill du veta mer om hur Avonova arbetar med digital företagshälsa? Klicka här

Avonova är Sveriges närmaste företagshälsa.

Vi finns på mer än 110 platser och stöttar dagligen nära 10 000 organisationer och företag med mer än 750 000 anställda. Det ger oss mycket kunskap om hur våra svenska företag arbetar och fungerar, och hur de anställda mår. Inom Avonova arbetar nära 700 specialister som ergonomer, läkare, sjuksköterskor, psykologer, beteendevetare, arbetsmiljöingenjörer och hälsopedagoger.

Läs mer om Avonova här


Johan Cederfjäll


Robert Persson-Asplund