Inga bönder – ingen mat

Bild: Maria Brorsson

Debatten om en hållbar livsmedelsproduktion är högaktuell och sett till livsmedelsstrategin ska Sverige till 2030 få en ökad självförsörjande grad. Andreas Malmgren, matkonsult, menar att det kräver kunskap och innovation. Här har Hushållningssällskapet en viktig uppgift.

Genom att utveckla och förmedla kunskap inom forskning, fältförsök, rådgivning och utbildning vill kunskapsorganisationen Hushållningssällskapet bidra till en hållbar utveckling och lönsamhet i landsbygdens näringar.
– Konsumenter vill veta vad de äter, hur det har odlats och producerats – inte minst med det proteinskifte vi står inför. Det har ett samband med livsmedelsstrategin och gör att en helt ny förädlingsfas från gården till konsumenten håller på att blomma ut. För många är det svårt att hinna med i utvecklingen vilket gör att inspiration utifrån nästan är ett måste, säger Andreas Malmgren, matkonsult på Hushållningssällskapet och fortsätter:
– Med kunskap och innovation vill vi på en nationell nivå öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet, förkorta livsmedelskedjor och tillföra nya smakupplevelser och traditioner i måltider – och med det nå en bättre klimatpåverkan och folkhälsa, avslutar han.

Hushållningssällskapet är samlingsnamnet för regionalt baserade, fristående och kunskapsinriktade organisationer som arbetar för hållbar utveckling av landsbygden.

Det finns totalt 17 hushållningssällskap i Sverige

Läs mer på hushallningssällskapet.se