Knepet för att som sjuksköterska jobba mindre och tjäna mer

Maryam och Jonas, bemanningssjuksköterskor hos Doktorsjouren

En större flexibilitet, högre lön och möjlighet till kompetensutveckling. 
Det är några av anledningarna till att allt fler väljer att arbeta som bemanningssjuksköterskor. 
Doktorsjouren har en lång erfarenhet av vårdbemanning och skiljer sig från andra bemanningsföretag.

Att arbeta inom vården är ett kall för många. Viljan att få hjälpa till, arbeta nära och med människor och göra nytta är argument som känns igen. Trots det märks en tydlig trend där allt fler sjuksköterskor väljer att distansera sig från vård- och omsorgsbranschen. Några av de vanligaste anledningarna är en liten möjlighet att styra över sin arbetssituation, en hög arbetsbelastning i förhållande till arbetstid, bristfälligt ledarskap och en låg lön i förhållande till arbetsbörda.

Allt fler sjuksköterskor inom vården väljer därför att arbeta som bemanningssjuksköterskor för att få flexiblare arbetstider, större valmöjligheter, en bättre och rättvisare kompensation, en möjlighet att utöka sin kompetens eller att ha äventyret att arbeta på en annan ort.
– Fördelarna som inhyrd sjuksköterska är många, oavsett om du jobbar i en existerande verksamhet eller vill hitta ett extrajobb, säger Ann-Christine, bemanningssjuksköterska via Doktorsjouren.

Vill du också börja arbeta som bemanningssjuksköterska? Klicka här

Bemanningsföretaget Doktorsjouren hjälper till med bemanning av sjuksköterskor för att hjälpa till att bygga upp en fungerande vård för verksamheter, läkare och sjuksköterskor. Personalen hos Doktorsjouren har en lång erfarenhet av att arbeta med vårdbemanning. Uppdragen är på heltid, deltid eller som extrajobb och är utspridda över hela landet inom både privat och offentlig sektor.
– Du kan förvänta dig samma goda service och omhändertagande oavsett om du arbetar en kort eller lång period eftersom vi har en bra och nära relation med alla våra konsulter, säger Camilla Leahlander på Doktorsjouren.

”Det är guld värt”
Sjuksköterskan Ann-Christine har sedan 2010 arbetat som sjuksköterska och sedan 2017 som bemanningssjuksköterska för Doktorsjouren. Fördelar med att arbeta som konsult är många, menar hon.
– Jag kan röra mig mellan olika arbetsplatser och olika vårdavdelningar om jag vill och hela tiden lära mig nya saker som ger mig nya erfarenheter.

Maryam är också bemanningssjuksköterska hos Doktorsjouren och håller med.
– Som inhyrd sjuksköterska hamnar man på olika ställen och man får lära sig nya saker hela tiden. Det tycker jag är guld värt.
Kontakta Doktorsjouren här

Tjänar mer pengar
Ann-Christine tillägger även att hon kan arbeta mindre men trots det tjäna mer. Som ordinarie sjuksköterska är ingångslönen en vanligt återkommande orsak till debatt och missnöje, men som bemanningssjuksköterska är ersättningen och villkoren bättre. Det är något hon ser som viktigt för att hon ska få livet som ensamstående småbarnsmamma att fungera – tillsammans med flexibiliteten.

Bemanningssjuksköterskan Jonas, också från Doktorsjouren, kan bara hålla med och poängterar att det är en väldigt bra anställningsform med tanke på den frihet som ges.
– Det bästa med att jobba som konsult är möjligheten att kunna påverka sin arbetstid.

”Den personliga kontakten”
Som bemanningssjuksköterskor kan man fokusera på nuet, mötet med människor och lägga energi på det som är viktigt, speciellt om du har en duktig och bra konsultchef som hjälper dig med allt runt omkring.
– Jag vet att allt praktiskt alltid är ordnat och jag har en bra relation med min konsultchef som hjälpt mig exemplariskt, säger Ann-Christine.

Det är något som stämmer överens med vad Doktorsjouren strävar efter att deras konsulter ska känna i sina roller och enligt Camilla Leahlander är Doktorsjourens största styrka den där personliga omsorgen.
– Kulturen ska alltid slå strategin och vi vill vara en arbetsgivare som sticker ut i jämförelse med andra bemanningsföretag. Fokus läggs då på det viktigaste, människorna.

Vill du veta hur en arbetsdag ser ut som bemanningssjuksköterska? Kontakta Doktorsjouren här

Kontakta Team SSK på Doktorsjouren: Therese Hellesand 073 0897252 eller Helena Darnell 073 0897717 eller maila oss på ssk@doktorsjouren.se

Doktorsjouren hjälper vård- och omsorgsbranschen med bemanning av sjuksköterskor. Uppdragen är på heltid, deltid eller som extrajobb och är utspridda över hela landet inom både privat och offentlig sektor.

Vill du bli en del av doktorsjouren? Klicka här