Så arbetar Otto Magnusson för bättre jämställdhet

Qamar Happoush, 27, arbetsledare på Otto Magnusson.

Byggnadsfirman Otto Magnusson arbetar aktivt för att få in kvinnor i den mansdominerade byggbranschen.
– Jag är övertygad om att alla branscher behöver en mix av personer som speglar samhället, säger Dan Magnusson, VD på företaget.

Inom byggindustrin är andelen kvinnor färre än nio procent. På det Malmö-baserade byggföretaget Otto Magnusson arbetar man aktivt för att attrahera fler kvinnor.

– Om vi skall lyckas förändra vår bransch mer långsiktigt så är det viktigt att vi får in mer energi och fler kvinnor som kan bidra till en bättre jämställdhet, säger Dan Magnusson.

Företaget har bland annat varit med och stöttat projekt där kvinnor skall välkomnas in i branschen.

Fick möjlighet att utvecklas
Rekryteringen av Qamar Happoush, 27, är en av företagets framgångar inom jämställdhetsarbetet.

Hon kom till Sverige som flykting från Syrien och arbetar i dag som arbetsledare.

Bland sina många uppgifter har hon tagit fram ett svenskt-engelskt-arabiskt bygglexikon för att underlätta för andra nyanlända att komma in i byggbranschen.

– Jag har fått en fantastisk möjlighet att utvecklas i min roll här på Otto Magnusson. Jag önskar att många fler, både nyanlända och kvinnor, skulle få samma fina chanser som jag har fått här, säger Qamar Happoush.

Otto Magnusson är verksamt i Skåne, har 200 anställda och omsättningen i koncernen uppgår till knappt en miljard kronor. 

Otto Magnusson sponsrar bland annat idrottsklubbarna FC Rosengård, HK Malmö, Redhawks, MAI och MFF, stiftelsen Uppstart Malmö och en skola i Afrika för 600 elever.

Läs mer på www.ottobygg.se