Wästbygg: ”Vi vill skapa en inkluderande kultur”

Jennifer Sandberg och Caroline Almthén jobbar båda som projektingenjörer inom inköp för koncernbolaget Logistic Contractor.

Inom byggkoncernen Wästbygg Gruppen arbetar man aktivt för att skapa en bra arbetsmiljö, både för att få anställda att må bättre och för att ta ett samhällsansvar.
– Vi är gärna en föregångare när det gäller att skapa en inkluderande arbetsmiljö och en bra företagskultur, säger Jörgen Andersson, koncernchef på Wästbygg Gruppen.

Byggbranschen har länge haft svårt att attrahera kvinnlig arbetskraft. På riksnivå är andelen kvinnor inom branschen strax under nio procent.

Inom Wästbygg Gruppen har man arbetat hårt och medvetet för att skapa en inkluderande miljö för att jämna ut inte bara könsskillnader men också för att skapa bra möjligheter att skapa en organisation som speglar samhället i stort. 

– Alla våra anställda har fått ta del av en workshop om koncernens likabehandlingsarbete där inte bara frågan om jämställdhet berörs utan även andra diskrimineringsgrunder som etnicitet, sexuell läggning och ålder, säger koncernchef Jörgen Andersson.

Inom koncernen finns också ett kvinnligt nätverk där alla kvinnor samlas ett par gånger om året för erfarenhetsutbyte.

Målet är att få 30 procent kvinnor i ledande befattningar och att fortsättningsvis utbilda alla anställda i likabehandling. Arbetet har gett resultat och andelen kvinnor på förtaget är över 20 procent och ökar ständigt. Andelen kvinnor i ledande befattningar har också ökat markant de senaste åren. Kvinnliga medarbetare finns inom de flesta funktioner, dock är andelen lägst ute på byggarbetsplatserna.

– Vi har kvinnor som är platschefer och arbetsledare men här ser vi gärna fler, säger Jörgen Andersson.

Måste tala om problemen
Inom Wästbygg Gruppen betonar man att bättre jämställdhet inte bara handlar om att få anställda att må bättre. Det handlar också om hur hela företaget mår.

– Det är en överlevnadsfråga. Vem vill jobba på ett företag där ingen trivs? Det skapar knappast lojala medarbetare som vill att det ska gå bra för oss, säger han.

I förlängningen handlar det om samhällsansvar. Ett företag som uppfattas som schysst lockar till sig kompetenta medarbetare och talang – och presterar därmed bättre.

– Att som ett ganska stort bolag visa att det går att skapa en riktigt bra kultur och miljö sänder såklart signaler till branschen, säger han.

Jörgen Andersson, koncernchef på Wästbygg Gruppen.

Jörgen Andersson tog över som koncernchef på Wästbygg Gruppen 2015 men har arbetat inom koncernen i olika befattningar sedan 2003. Han har stor kännedom om branschen och har sett och upplevt problematiken med den bristande jämställdheten. 
– Efter många år i branschen så har jag fått en ökad förståelse för hur andra upplever arbetsplatsen. Den ojämna könsfördelningen inom byggbranschen får vi aldrig bot på om vi  inte samtalar om den och vi måste arbeta strukturerat för att förändra hur vi agerar som bolag i allt från rekrytering till tillsättning av tjänster internt samt förutsättningar att kunna utvecklas inom bolagen, säger han.

Wästbygg grundades 1981 och Wästbygg Gruppen består i dag av entreprenadbolaget Wästbygg AB, Wästbygg Projektutveckling samt Logistic Contractor som utvecklar och bygger logistik och industrianläggningar. 

Koncernen har runt 300 anställda och omsätter 3,6 miljarder kronor.

Man samarbetar med organisationen My dream now för att uppmuntra elever i utanförskapsområden att nå sina drömmar.

Läs mer på www.wastbygg.se