Så kan du hjälpa Barnfonden minska barns utsatthet

Klimatförändringarna är ett akut problem som påverkar oss alla, men inte på samma skala. Barnfonden jobbar med att lyfta frågor om hur barn drabbas av klimatkrisen och gör direkta insatser i de länder där de är som mest utsatta.

– Klimatfrågan är en fråga om att förebygga våld mot barn. De far illa på alla sätt och vi måste agera nu, säger Martina Hibell som är generalsekreterare på Barnfonden

Barnfonden grundades för 30 år sen och ingår i en global allians som arbetar i ett 70-tal länder runt om i världen. Organisationen verkar för barns trygghet och klimatfrågan är i centrum för mycket av deras arbete eftersom den är ett direkt hot mot barns rättigheter.

– Klimatförändringarna gör att fattigdom och utsatthet ökar. Barn tvingas på flykt, tas ur skolan och hamnar i barnarbete. Många flickor gifts även bort. Vi gör allt vi kan för att barn inte ska fara mer illa än nödvändigt. Det vi gör idag kan minska lidandet imorgon, säger Martina Hibell.

Klicka här för att läsa mer om Barnfondens arbete.

Många aspekter av klimatkrisen glöms bort

Ett av de länder som drabbats hårt av klimatförändringarna är Etiopien som ofta går igenom torrperioder, vilket leder till att jordbruket påverkas. Martina Hibell menar att det är flera aspekter som glöms bort när man talar om en kris som denna.

– Många tänker exempelvis bara på att torka leder till undernäring. Men torka bidrar också till en ökad ekonomisk utsatthet som i sin tur göra att barn bland annat gifts bort.

För att skapa förändring i länder som är direkt utsatta av klimatförändringar jobbar Barnfonden preventivt, med ett långsiktigt fokus. I Etiopien jobbar de exempelvis med att bygga något som kallas för barnvänlig motståndskraft.

– Det handlar om att man ska få veta vad som sker och hur man kan bidra. Barn har rätt till det och mår bättre av det. Men vi jobbar också med familjerna och deras jordbruk så att det står emot torkan bättre. Det är viktigt att man kan bygga ett sparkapital när skörden är mindre och så att barnen ska kunna fortsätta gå i skolan säger Martina Hibell och fortsätter:

– Insatser vi gjorde i Etiopien ledde till att familjerna hade kommit någon annanstans i sin fattigdomsnivå. Det var flera familjer som öppnat ett sparkonto, så de hade mer resurser och gjorde dem mer motståndskraftiga. Så att barnen fortfarande kan ha kvar sin utbildning och trygghet.

Bli månadsgivare och förändra liv

Genom att bli månadsgivare hos Barnfonden ger du barn en tryggare uppväxt och en bättre framtid. Pengarna som kommer till Barnfonden används också för att driva påverkansarbete, för att öka kunskap om barns situation i världen och lyfta kopplingen mellan klimatfrågan och barn.

– Frågan måste högre upp på den politiska agendan. Vi lyfter den i vår egen kommunikation och riktar oss mot de som lyssnar på oss i Sverige och där vi har en trovärdighet. Men vi sätter också press på lokala myndigheter i länder där barn drabbas, säger Martina Hibell.

Vill du bli månadsgivare hos Barnfonden? Klicka här.

Barn över hela världens utsätts för våld – i hemmet, i skolan och på gatan. Att göra insatser för att förebygga och stoppa våld mot barn är ett av de viktigaste uppdragen vi på Barnfonden har. Vi arbetar för att skapa en miljö för barn där det finns förutsättningar att utvecklas och där barnen kan nå sin fulla potential. En miljö och ett liv där det finns plats för skratt.

Genom att bli månadsgivare hos Barnfonden ser du till att:
– Fler barn får tillgång till säkra förskolor och skolor.
– Solpaneler kan installeras i våra programområden.
– Säkra tillgång till rent vatten.
–Bygga strukturer i samhället som skyddar barn från övergrepp och våld.

Vill du bli månadsgivare? Klicka här.