Dag drabbades av sepsis efter vanlig prostatabiopsi

Varje år genomgår ungefär 25 000 män prostatabiopsi i Sverige, vilket innebär att man tar ett vävnadsprov för att diagnostisera prostatacancer. Trots att alla får antibiotika för att förebygga infektioner efter undersökningen drabbas ca 4 procent av sepsis. Dag Lundberg var en av de män som drabbades.

För drygt 15 år sedan blev Dag kallad till urologen för att genomgå en prostatabiopsi. Efteråt gick Dag tillbaka till jobbet och allt kändes ok. Men på kvällen vaknade han med skakfrossa och feber.

– Hela sängen skakade, så min fru vaknade. Hon förstod direkt att det inte stod rätt till och sa till mig att vi måste åka in till sjukhuset.

Dags fru beställde en taxi, men Dag låg kvar i sängen.

– Jag vet att jag tänkte att ”nej, jag lämnar inte sängen”. Men min fru var övertygande och fick mig ner för trapporna till taxin. Och på några minuter var vi inne på akuten i Lund.

”Kändes som att drunkna”
När Dag hamnade på infektionskliniken var han mycket svårt sjuk. Idag är Dag pensionär, men när detta hände arbetade han som narkosläkare. Som sådan var han van att hålla koll på patienters övervakningsskärmar. Han minns hur han tittade på sin egen och den panik som uppstod.

– Jag såg hur blodtrycket sjönk, hur pulsen rusade i väg och hur syrgasmättnaden i blodet sjönk under 80, vilket är väldigt farligt. Det kändes precis som om jag skulle drunkna, jag var livrädd. Det här minnet etsade sig fast, och under många år efteråt hade jag mardrömmar om detta. Tack och lov är det mer sällan nu förtiden.

Snabb vård blev räddningen
Dags räddning var att han kom snabbt till sjukhuset; tack vare att han snabbt kom under vård fick han inga bestående men. När det kommer till sepsis är nämligen tiden avgörande – att snabbt få vård ökar chanserna att det går bra och att man slipper långvariga komplikationer. Dag poängterar hur viktig de anhörigas roll är.

– Det var tack vare att min fru förstod vad som höll på att hända, som jag kom till sjukhuset så fort. Det är viktigt att alla lär sig känna igen symptomen på sepsis, för att kunna avgöra om man är drabbad. Och de anhörig har en viktig roll, det är kanske inte alltid man själv förstår vad som händer. Till exempel är förvirring en larmklocka, om du inte känner igen din anhörigs beteende, då kan det vara ett tecken på att det är sepsis.

FAKTA OM SEPSIS
Sepsis är ett livshotande tillstånd som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion och börjar skada kroppens organ. 90 procent av alla sepsisfall börjar med en bakteriell infektion; vanligast är lunginflammation, urinvägsinfektion eller sårinfektion. Men även virus kan trigga sepsis, som exempelvis influensavirus eller coronaviruset SARS-CoV-2 – man brukar då tala om viral sepsis. De som blir svårast sjuka i COVID-19 drabbas av just sepsis. Du kan också drabbas av sepsis till följd av att du får en infektion efter att du opererats. Ca 70 procent av alla sepsisfall börjar hemma, 30 procent är sjukhusförvärvade. Man kan beskriva sepsis som en inflammation i hela kroppen.

Lär dig mer om sepsis på sepsisfonden.se.

SYMPTOMEN
Snabb diagnos och vård ökar chanserna för att det går bra. Det är därför viktigt att lära sig känna igen symptomen:

  • Förvirring och sluddrande tal
  • Ansträngd andning
  • Snabb puls (utan anledning)
  • Skakfrossa och feber
  • Svår smärta och muskelsvaghet
  • Diarré och kräkningar
  • Fläckar på huden
  • Lågt blodtryck
  • Låg urinproduktion

Var och en för sig behöver symptomen inte vara tecken på allvarlig sjukdom, men har du fler än två, tveka inte, sök vård akut.

Sandra Ahlqvist

Learn More →