Så ska Lundabor lära sig att återbruka

Foto Erik Rånlund: Kenneth Ruona

Att minska vårt avfall handlar inte bara om att ta tillvara på resurser utan även om att undvika kriser i biologiska system. Hela 20 procent av det vi slänger skulle vi istället kunna återanvända eller sälja. Det menar Erik Rånlund, renhållningsdirektör vid Lunds Renhållningsverk som startat projektet Fixa Till.

Lunds Renhållningsverk brukar säga att de arbetar för sin egen nedläggning. Genom budskap på sopbilar, insatser i media, samhällsdialoger och samordnade satsningar inom skolan vill de öka miljötänket bland kommuninvånarna. Deras arbete rimmar bra med kommunens mål om att minska avfallet med 2 procent årligen per invånare.

– Det är viktigt att folk förstår att alla produkter består av ändliga resurser. Någon gång kommer de att ta slut. När vi slänger saker bränner vi alltså upp resurser, och slänger vi det i naturen kan något som plastpartiklar hota hela biologiska system. När vi låter personer som är kunniga inom Second Hand granska sådant vi slänger gör de bedömningen att 20 procent hade kunnat återanvändas, säger Erik.

Genom Fixa Till vill Lunds Renhållningsverk att människor ska se sina slitna saker i ett nytt ljus. Workshopen håller öppet varje torsdag och erbjuder kostnadsfria kurser med olika teman som lädervård, möbeltapetsering och reparation av elektroteknik. På önskan från deltagare kommer de även ta in en 3D-skrivare vid framtida workshops. Förutom projektledare finns det två som arbetar på Fixa Till som har gått Industridesignprogrammet vid Lunds universitet.

– Det är många organisationer som vill bidra och vi jobbar ständigt med att bredda våra kontaktytor. Vår förhoppning är att kunna ha Fixa Till-workshops på fler än de två ställen vi har i dag och göra det permanent. Det finns ett tydligt behov av denna typ av verksamhet och vi ser stora utvecklingsmöjligheter framöver, avslutar Erik. 

Läs mer om Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk är en kommunal förvaltning som ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. Verksamheten är avgiftsbaserad. Miljö och kvalité är en ledstjärnor i arbetet och ledningssystemet är certifierat enligt ISO 14 001, ISO 9001 och OSHAS 18001.

Läs mer här