Du kan hjälpa djuren med ditt testamenteDen rikstäckande organisationen Djurens Rätt bildades redan 1882, och arbetar för en värld där djur respekteras. Organisationens arbete innefattar bland annat att hjälpa och upplysa konsumenter om hur de kan handla mer djurvänligt.

En annan del av arbetet är att rikta sig till politiker för att kunna påverka lagar, regler och andra beslut. Likväl för man dialoger med många företag för att uppmana dem att fatta mer djurvänliga beslut. Runt om i Sverige har Djurens Rätt många ideellt aktiva medlemmar, och även två större kontor med personal i både Stockholm och Göteborg.

Beroende av stöd
Djurens Rätt är direkt beroende av frivilliga stöd för att kunna vara hjälpa djuren. Gåvor via testamenten är en typ av stöd, och är Djurens Rätts största inkomstkälla.

– När det kommer till testamentsgåvor så tror jag att vi har stor nytta av att vi funnits så länge. Vi har många medlemmar som varit med i årtionden och för en del av dem känns det då självklart att inkludera Djurens Rätt i sitt testamente, säger Liv Linder, ansvarig för testamentsfrågor på Djurens Rätt.

– Vi får också många testamentsgåvor från personer som aldrig varit medlem i organisationen, men ändå känner att de vill hjälpa djuren när de väl skriver sitt testamente, fortsätter Liv.

Under det senaste årtiondet har testamentsgåvor utgjort en stor del av den totala gåvosumman, vilket innebär att Djurens Rätt är beroende av den här typen av gåvor för att bedriva arbete i den omfattning de gör idag.

Läs vidare om hur du också kan hjälpa djuren

– Testamentsgåvor som kommer in till Djurens Rätt kan vara både stora och små. De som har barn väljer oftast att skriva in ett så kallat legat, en viss summa, som ska gå till Djurens Rätt. Medan de som inte har barn oftast väljer att antingen testamentera hela sin kvarlåtenskap till oss eller att dela den mellan två eller flera organisationer och kanske någon eller några släktingar, berättar Liv.

Lågt procentantal
Enligt insamlingsstatistik från FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd), där Djurens Rätt är medlem, är det bara någon enstaka procent av alla svenskar som testamenterar något till en ideell organisation, detta samtidigt som cirka 7 av 10 regelbundet skänker pengar till ideella organisationer medan vi lever.

– En stor anledning till detta tror jag är att det saknas kunskap kring att det är möjligt att testamentera till ideella organisationer. Många vet inte att det går helt enkelt, berättar Liv Linder och avslutar:

– Det vill Djurens Rätt ändra på, så att vi kan göra ännu mer för djuren.

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Djurens Rätt är beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som är Djurens Rätt.

Vad gör vi?
Djurens Rätt har funnits sedan 1882 och är idag Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation med fler än 45 000 medlemmar. Vi arbetar för alla de djur som lider i djurförsök, i livsmedelsindustrins djurfabriker, i burar på pälsfarmer och djur som på andra sätt utnyttjas av människor så att de inte får utlopp för sina naturliga beteenden.Djurens Rätt är en uttalad antivåldsrörelse, eftersom vi anser att varken människor eller djur ska utsättas för våld. Vi vill genom demokratisk opinionsbildning, politisk påverkan och attitydförändring förverkliga vårt mål: en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Vi verkar framförallt inom Sverige men samverkar med andra organisationer och nätverk internationellt och inom EU.