Efterfrågan på solvärme inom industrin ökar – då höjer Absolicon tempot ytterligare

Efterfrågan på industriell solvärme ökar och svenska Absolicon Solar Collector, tillverkare av världens effektivaste koncentrerande solfångare, är en av de ledande aktörerna på marknaden. Företaget för diskussioner med 10 av världens 20 största livsmedelskoncerner och genomför nu en företrädesemission för att höja projekttakten och etablera flera pilotanläggningar.
– Vi behöver höja tempot ytterligare, det här är inte tiden att vänta när man har en av lösningarna på världens energiproblem, säger vd Joakim Byström.

Allt fler aktörer ansluter sig nu till målet om 1,5 grad temperaturhöjning i FN:s Parisavtal, och åtar sig minska utsläppen av växthusgaser för att begränsa den globala uppvärmningen. Trycket från konsumenter och investerare ökar på multinationella bolag att minska förbränningen av fossila bränslen.

Att det nu sker en tydlig attitydförändring märker Absolicon som under flera år bearbetat industrin och storföretagen.

–Intresset har varit ljummet tidigare – nu är läget helt annorlunda. Plötsligt är det kunderna som söker upp oss, säger Joakim Byström.

Absolicons affärsidé är att sälja robotiserade produktionslinor för koncentrerande solfångare och tillhandahålla det material och den kompetens som krävs för installationerna. Den första produktionslinan levererades till Kina 2018. Företagets solfångare T160 har i oberoende tester visat sig ha världens högsta optiska verkningsgrad för ett litet paraboliskt tråg i kommersiell produktion, över 76 procent, och hela systemet skyddas av 75 patentansökningar.

Utveckling som överträffar förväntningarna
Vid ingången av 2020 hade Absolicon två ramavtal undertecknade. Idag är siffran 14. Q1 2020 levererade Absolicon 13 projektförslag, Q1 2021 skickades nästan tre gånger så många, 35 projektförslag.

Utvecklingen är sensationell och glädjande – och överträffar vad dagens organisation klarar av att hantera. I början av 2021 stod Absolicon inför valet att fokusera på ett mindre antal installationsförfrågningar – eller att ta in mer kapital för att kunna öka tempot i projektarbetet. Valet var enkelt.

– Vi behöver höja tempot, det här är inte tiden att vänta när man har en av lösningarna på världens energiproblem, säger Joakim Byström.

Storföretagen söker kontakt
Våren 2021 för Absolicon diskussioner med tio av världens 20 största livsmedelskoncerner. Bland annat utreds förutsättningarna för att bygga en fullskalig solvärmeanläggning för världens största ölproducent, Anheuser-Busch Inbev, i Mocambique.

Genom sin sydafrikanska partner Greenline Africa är Absolicon också en del av 100+ Accelerator, ett initiativ grundat av Anheuser-Busch Inbev och där också Coca-Cola, Colgate-Palmolive och Unilever nu har gått med för att utveckla hållbara processer på en rad olika områden.

– Att vi blir inbjudna säger något om vår ledande ställning på området, och om industrins attitydförändring till solvärme. Nu söker storföretagen kontakten och vill ha oss med, säger Joakim Byström.

Om företrädesemissionen

Teckningskurs: 110 kronor per aktie
Sista teckningsdag: 27 maj 2021
Prospekt: www.absolicon.com/ne21
Emissionsvolym: ca 49 MSEK
Villkor: Varje befintlig aktie per 4 maj 2021 gav två teckningsrätter. Nio teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
Handel med teckningsrätter ABSL TR: Handel med teckningsrätter sker på Spotlight Stock Market fr.o.m. 6 maj till den 24 maj 2021. Nio teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 110 kr. Den som köper teckningsrätter behöver anmäla detta till sin bank i god tid för att de skall kunna omvandlas till aktier.
Ägarspridning: Om emissionen blir övertecknad kan ytterligare 25 000 aktier för 110 kr/st fördelas genom en övertilldelningsemission i poster om lägst 20 aktier i syfte att utöka antalet aktieägare i Absolicon.

Investera