Skyddsventilation i sterila miljöer kräver medvetenhet och kvalitetssäkring

Sterila miljöer täcker ett brett område som inkluderar operationssalar, isoleringssalar, laboratorier och renrum

Så kan kudden förebygga platt huvud hos spädbarn

Nu finns en medicinskt utvecklad kudde som både förebygger och behandlar skallasymmetri – samtidigt som den är certifierad för att vara fri från kvävningsrisk (TUV)

Jakten på miljövänliga solceller

RISE har fått ett anslag från SSF (Stiftelsen för Strategisk Forskning) för att försöka få fram nya sätt att tillverka solceller. I fokus ligger så kallade hybridperovskiter. Ansvarig på RISE är professor Per H. Svensson.