Josefin arbetar för att svensk kyckling ska vara säker att äta

Josefin Gunnarsson är veterinär vid Livsmedelsverket och arbetar med att garantera att den kyckling som slaktas i Sverige är vid god hälsa och köttet säkert att äta.

Funktionsstödsförvaltningen satsar på ’flipped classroom’ och normkritik

Genom nya metoder för utbildning och ett aktivt arbete med normer skapar funktionsstödsförvaltningen en mer inkluderande organisation som ännu bättre möter brukarnas behov.

Så ska Lundabor lära sig att återbruka

Genom projektet Fixa Till vill Lunds Renhållningsverk öka återbruket i Lunds kommun.

VA SYD driver på miljösmarta lösningar

Det finns stora behov av investeringar i infrastrukturen för vatten och avlopp.

Pågens hållbarhetsarbete – med fokus på kretslopp och svenskt lantbruk

Hos Pågen är hållbarhet lika viktigt som mjöl är för bakningen. Därför har Pågen utvecklat ett unikt kretsloppssystem – och en av företagets hjärtefrågor är att vara med och utveckla ett hållbart svenskt lantbruk.

”Företagen som är med och elektrifierar Sveriges fordonsflotta”

Dedikerade parkeringsplatser för den som kör elbil blir en allt vanligare syn. Kanske har du sett laddstolpar vid din arbetsplats, hotell eller köpcentrum? I takt med att antalet elbilar i vårt land ökar behöver antalet laddplatser följa samma kurva. Att erbjuda laddmöjligheter något som allt fler företag har börjat ta fasta på. Här får du läsa […]

Avonovas digitala verktyg tar temperaturen på företag

När man talar om hållbarhet är det viktigt att hålla isär begreppen – verkar man på organisations- eller individnivå? Frågar man Avonova går vägen dit bland annat via ett fokus på proaktiv hälsa.

Ekologiskt är inte lösningen för en hållbar kaffeproduktion

För att säkra odlarnas och kaffets framtid räcker det inte att köpa ekologiskt, det behövs en bredare syn på hållbarhet. Kaffe kan odlas hållbart utan att vara ekologiskt, men kunskapen kring hållbar odling är generellt mycket låg. Det arbetar Zoégas för att förändra. Idag ser vi en hög efterfrågan på ekologiskt kaffe och efterfrågan ökar. […]

Tergent – Hållbar utveckling genom samarbete och innovation

Tergent är det lilla familjeföretaget med den stora passionen för trädgårdar, lantbruk & grönytor! Tergent har anor tillbaka till 1946 och utvecklingen av vätmedlet, en miljöinnovation som innebar att lantbruket kunde minska på mängden bekämpningsmedel med upp till 40%. Sen dess har Tergent fortsatt utveckla hållbara och innovativa lösningar för yrkesanvändare och konsument! Tergent arbetar […]

Här blir gårdagens avfall resurser för morgondagen

Miljöfrågan är hetare än någonsin, trots det nyttjar svenskarna resurser som om det fanns fyra jordklot. ÅGAB Syd vill återvinna dyrbara naturresurser – istället för ytterligare exploaterande.