”Företagen som är med och elektrifierar Sveriges fordonsflotta”

Dedikerade parkeringsplatser för den som kör elbil blir en allt vanligare syn. Kanske har du sett laddstolpar vid din arbetsplats, hotell eller köpcentrum? I takt med att antalet elbilar i vårt land ökar behöver antalet laddplatser följa samma kurva. Att erbjuda laddmöjligheter något som allt fler företag har börjat ta fasta på. Här får du läsa […]

Avonovas digitala verktyg tar temperaturen på företag

När man talar om hållbarhet är det viktigt att hålla isär begreppen – verkar man på organisations- eller individnivå? Frågar man Avonova går vägen dit bland annat via ett fokus på proaktiv hälsa.

Ekologiskt är inte lösningen för en hållbar kaffeproduktion

För att säkra odlarnas och kaffets framtid räcker det inte att köpa ekologiskt, det behövs en bredare syn på hållbarhet. Kaffe kan odlas hållbart utan att vara ekologiskt, men kunskapen kring hållbar odling är generellt mycket låg. Det arbetar Zoégas för att förändra. Idag ser vi en hög efterfrågan på ekologiskt kaffe och efterfrågan ökar. […]

Tergent – Hållbar utveckling genom samarbete och innovation

Tergent är det lilla familjeföretaget med den stora passionen för trädgårdar, lantbruk & grönytor! Tergent har anor tillbaka till 1946 och utvecklingen av vätmedlet, en miljöinnovation som innebar att lantbruket kunde minska på mängden bekämpningsmedel med upp till 40%. Sen dess har Tergent fortsatt utveckla hållbara och innovativa lösningar för yrkesanvändare och konsument! Tergent arbetar […]

Här blir gårdagens avfall resurser för morgondagen

Miljöfrågan är hetare än någonsin, trots det nyttjar svenskarna resurser som om det fanns fyra jordklot. ÅGAB Syd vill återvinna dyrbara naturresurser – istället för ytterligare exploaterande.

Med driv för hållbar utveckling av både stad och landsbygd

Klimatförändringar och befolkningstillväxt gör att vi behöver tänka nytt och klokt. Tillsammans med sina kollegor på Ekologigruppen vill Stina Linder, landskapsarkitekt, skapa vackra miljöer där både djur, växter och människor kan trivas.

Restprodukter från skog blir svenskt biodrivmedel

Efterfrågan på biodrivmedel ökar. Drivmedelsföretaget Preem ser stora möjligheter i att investera för en ökad inhemsk bioproduktion.

Inga bönder – ingen mat

Debatten om en hållbar livsmedelsproduktion är högaktuell och sett till livsmedelsstrategin ska Sverige till 2030 få en ökad självförsörjande grad. Här har Hushållningssällskapet en viktig uppgift.

Kristianstads kommun planerar för grönt i stort EU-projekt

Kristianstads kommun är en av sju Europaparter i EU-projektet Urban links 2 landscape.

Spisa Smaker vill minska plastförbrukningen med Flowpack

Spisa Smakers lösning Flowpack minskar den plast som konsumenten bär hem med 40 procent.