Tergent – Hållbar utveckling genom samarbete och innovationTergent är det lilla familjeföretaget med den stora passionen för trädgårdar, lantbruk & grönytor! Tergent har anor tillbaka till 1946 och utvecklingen av vätmedlet, en miljöinnovation som innebar att lantbruket kunde minska på mängden bekämpningsmedel med upp till 40%. Sen dess har Tergent fortsatt utveckla hållbara och innovativa lösningar för yrkesanvändare och konsument!

Tergent arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor genom hela verksamheten. Enligt Peter Olofsson, Operativ Chef, är förlegade lagar och regelverk dessvärre ett vanligt hinder.

- Vårt mekaniskt verkande bekämpningsmedel mot krypande skadeinsekter, helt ofarligt för miljö och hälsa, beskattas ca 500 gånger högre än ett traditionellt bekämpningsmedel baserat på nervgift. Vi jobbar hårt mot myndigheter för att förändra och uppmärksamma snedvridningar som denna!

Med kontor och produktion i Helsingborg med omnejd vill Tergent ta vara på lokal kompetens. Tack vare samarbeten, som det med S:t Arild Golfklubb eller SLU Alnarp, har Tergent skapat nya möjligheter för produktutveckling.

- Vi hoppas på fler fruktsamma samarbeten och vill fortsätta utveckla vårt produktsortiment i rätt riktning- utan att tumma på effekt eller kvalitet. Det är en stor utmaning som vi antar med ännu större hängivenhet, avslutar Peter.

Tergent AB: familjeföretaget som står för kunskap och innovation. Under sina egna varumärken utvecklar och marknadsför Tergent specialprodukter för jordbruk, grönytor samt villa & trädgård.

Fokusområden:
• Gräsmattor och växter
• Ogräs
• Utomhusrengöring
• Ohyra
• Halka

Följ oss på Linkedin: Tergent AB
Följ oss på facebook: TergentAB
Följ oss på instagram: tergentab