Mindler gör det enkelt för alla att träffa en psykologPsykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till dagens sjukskrivningar – men trots att många mår dåligt är det få som får träffa en psykolog. Det vill företaget Mindler ändra på med sin nya app.
– Om du mår dåligt kan du snabbt boka ett videomöte med en psykolog för bedömning, utredning och behandling – var du än är, säger Rickard Färdig, vd.

  

De flesta svenskar drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa – och oavsett om det gäller stress, nedstämdhet eller oro som inte vill ge vika kan professionell hjälp i ett tidigt skede förhindra en negativ utveckling. 

I dag mår tusentals svenskar psykiskt dåligt och 44 procent av dagens sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Sammantaget kostar detta samhället mellan 77 och 100 miljarder kronor varje år – men trots att nästan en tredjedel av primärvårdsbesöken rör psykisk ohälsa är det bara runt tre till fyra procent som får träffa en psykolog för bedömning och behandling enligt nationella och internationella riktlinjer.

Ett ökat behov av professionell hjälp
Rickard Färdig är psykolog och grundare av företaget Mindler. Han och hans medgrundare såg hur behovet av professionell hjälp ökade och ville göra det enkelt att få träffa en psykolog i ett tidigt skede.
– Dagens vård räcker inte till; trots att så många människor behöver prata med en psykolog är det nästan en tredjedel av landets vårdcentraler som saknar en psykolog, vilket gör hjälpen relativt otillgänglig för många, säger han.

Vill du komma i kontakt med en psykolog? Här laddar du ner Mindler kostnadsfritt

Lösningen blev appen Mindler som du enkelt laddar ner från Appstore eller Google Play. Det är en digital tjänst genom vilken du som upplever psykiska besvär snabbt och enkelt kan boka ett videobesök med en legitimerad psykolog hemifrån, genom din smartphone eller surfplatta. Ditt digitala besök med psykolog omfattar bedömning, utredning och behandling av psykisk ohälsa på dina villkor.

Använd ditt frikort
När du har laddat ner appen och identifierat dig med ditt mobila BankID får du besvara ett par frågor om hur du mår innan du bokar ett besök och smidigt betalar med ditt bankkort.
– Besöket är frikortsgrundande och offentligtfinansierat genom vårdvalet. När du har bokat din tid ringer psykologen upp dig genom appen. Efter mötet kan du i samråd med psykologen bok in ytterligare besök eller komma överens om att kontakten avslutas. Vid behov kan du dessutom bli vidareremitterad.
Boka in en tid redan i dag – här laddar du ner Mindler

Då behovet av psykiskt stöd och professionell hjälp är så stort tror Rickard att Mindlers tjänst har en stor potential att både hjälpa de som annars kanske inte fått träffa en psykolog – och samtidigt spara på samhällets resurser.
– Vi startade Mindler med visionen att alla ska få möjligheten att träffa en psykolog på lika villkor; oavsett var man bor eller vilka förutsättningar man har. Professionell hjälp i kombination med den digitala tekniken är vår modell för att kunna ge människor den bästa möjliga hjälpen vid psykisk ohälsa.

Mindler gör det enkelt att träffa en psykolog – vanligtvis samma dag

De flesta människor drabbas någon gång under livet av psykisk ohälsa. Oavsett om det gäller perioder av stress, nedstämdhet eller oro som inte försvinner av sig själv kan en professionell kontakt vara en effektiv väg tillbaka och förhindra en negativ utveckling.

Vi startade Mindler med visionen att alla ska ha möjlighet att träffa en psykolog på lika villkor, oavsett var man bor eller vilka förutsättningar man har. Digital teknik och ledande psykologisk kompetens är vår modell för att öka tillgången till effektiv behandling av psykisk ohälsa och för att människor i vårt land ska få den bästa hjälp de behöver.

Läs mer om Mindler här

Videobesöket är starkt krypterat och all patientinformation lagras i enlighet med gällande lagar och regler (PUL, PDL, GDPR). Du behöver vara 18 år gammal för att använda tjänsten.