Sveriges yngsta universitet examinerar framtidenTidigare i år lämnade Malmö högskola sin högskolestatus och blev Malmö Universitet. Det bekräftar utbildningssätets systematiska kvalitetsarbete sedan starten för över 20 år sedan.
Bo Peterson, prefekt, berättar att beskedet om universitetsstatus tagits emot med glädje.
– Vi har arbetat stenhårt sedan millenieskiftet för att få universitetsstatus och det är verkligen ett erkännande att vi nu har uppnått den kvalitet vi har eftersträvat.

Det var 1 januari 2018 som Malmö högskola äntligen fick klartecken att bli Malmö Universitet. Det ger Sverige sitt tionde universitet och gör lärosätet till ett av landets yngsta och största universitet med sina 24 000 studenter. 
Bo Peterson, prefekt vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik med utbildningar inom bland annat datateknik, datavetenskap, IT och ekonomi, system- och spelutveckling, medieproduktion och produktionsledning, uttrycker sin glädje över beskedet.
– Det är fantastiskt roligt. Sedan vi startade 1998 har vi arbetat systematiskt med vårt kvalitetsarbete för att våra utbildningar ska kvalificeras för universitetsstatus, säger han.

Stärker forskningsmöjligheter
Universitetsstatus har en stor betydelse för lärosätets forskning. Det innebär att universitetet får ett ökat forskningsanslag, vilket möjliggör att forskning kan bedrivas inom fler områden.
– Det i sin tur gör att vi kan bidra till en socialt hållbar samhällsutveckling och stärka tillväxtkraften i regionen, berättar Bo Peterson.

Även för studenter på grundläggande och avancerad nivå ger universitetsstatus en rad fördelar. Statusen breddar och utvecklar praktik-, projekt- och föreläsningsmöjligheter i nära samarbete med näringslivet i Skåne- och Öresundsregionen.
– Tillsammans med en god teoretisk grund bidrar det till att göra våra studenter mer attraktiva på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning, förklarar Bo.

Satsar på bred mångfald
Bo menar att Malmö Universitet inte profilerar sig för att konkurrera med närliggande universitet – målsättningen är snarare att komplettera det traditonella universitetssätet.
– Traditionella universitet rekryterar ofta från akademiska uppväxtmiljöer. Vi försöker istället inrikta oss på den målgrupp som inte har samma akademiska traditioner.

Det är något som märks tydligt eftersom 70 procent av studenterna på universitetet är första generationens akademiker. Mångfalden återspeglas även bland universitetspersonalen.
– Vi har nog 19 olika nationaliteter bara på min institution – det ger oss resurser att stimulera kreativitet och bidra till en öka inspiration som främjar kvaliteten i hela verksamheten, förklarar Bo.

Ger ökad studierelevans
En fördel med att vara Sveriges yngsta universitet är den ökade flexibilitet som ruckar på styrningen av gamla traditioner, menar Bo.
– Hela teknikbranschen och samhället är i snabb utveckling och som ungt universitet kan vi med enkelhet starta nya program och undervisningsmetoder som är aktuella för att ge våra studenter den senaste kompetensen och kunskapen som är relevant just nu, avslutar han.


Om Malmö Universitetet

Institutionen erbjuder följande grundutbildningar:
· Datateknik och Mobil IT: högskoleingenjörsutbildning
· Datavetenskap och applikationsutveckling
· Informationsarkitekt
· IT och ekonomi
· Spelutveckling
· Systemutvecklare 
· Medieproduktion och processdesign
· Produktionsledare: Media

Och följande masterutbildningar:
· Computer Science
· Strategic Media Development
· Computer Science: Internet of Things

Samt den behörighetsgivande förutbildningen:
· Naturvetenskapligt eller tekniskt basår

Läs mer här