Här är ekologiska mineralen som ska bekämpa halkanIdag används 250 000 ton vägsalt och kemikalier mot halkan på vägarna. Tyvärr kommer dessa bekämpningsmedel med sina egna problem, och allt fler vänder sig mot nya metoder. På Zeo-Koncept arbetar man med mineralen Zeolit genom produkten ZeoFriction, ett 100% ekologiskt ämne som bekämpar halkan med dess renande effekt - och dessutom är återanvändsningsbart. 

– De förorenande bieffekter som traditionella halkbekämpningsmedel för med sig finns helt enkelt inte när man använder sig av ZeoFriction, berättar Oscar Lyttbacka, VD för Zeo-Concept. 

Snart är halkan tillbaka, och för att bekämpa den årliga plågan används flera ton salt och kemikalier. Detta förorenar grundvatten och vattendrag, betong- och metallkonstruktioner, växter och djur kan ta skada och under minus 9 °C har saltet knappt någon påverkan. Det behövs helt enkelt en mer modern lösning, och den ekologiska produkten ZeoFriction ses som ett kvalitativt alternativ som mer effektivt bekämpar halkan.

Hur det fungerar
ZeoFriction är byggt på helt naturlig Zeolit, ett vulkaniskt material som varken innehåller salter eller tillsatser. När Zeoliten får kontakt med vatten suger den till sig allt den kommer åt. Detta leder till en så kallad ”sandpapperseffekt” på grund av den mycket höga friktionen som uppstår mot ytan. Friktionen är så pass hög att ett ton ZeoFriction räcker till nästan 60 000 kvadratmeter. Som jämförelse räcker lika mycket salt till endast 5 000 kvadratmeter.

– ZeoFriction är ett finkornigt material som är mycket poröst och högabsorberande. Varje korn har mikroskopiska porer som absorberar det vattenskikt som finns på isens eller snöns yta. Det skapar en stor kontaktyta, vilken är anledningen att ZeoFriction är såpass effektivt.

Nyfiken? Upptäck ZeoFriction här

Ekologisk återanvändning
När säsongen är över och vägarna står torra kan ZeoFriction sopas upp igen och återanvändas. Idag hittar vi samma produkt i trädgårdar, arenor och golfbanor. Zeoliten är nämligen en av världens i särklass bästa jordförbättrare - en helt ekologisk produkt för bättre gräs.

Listan på positiva aspekter med ZeoFriction sträcker sig längre än så. När mineralen aktiveras så mörknar färgen, vilket tydligt signalerar för trafikanterna att det är säkert att bestiga vägen, och tillsammans med de miljöaspekter som underbygger ZeoFrictions tydliga argument som ett mer modernt halkbekämpningsmedel blir det här en produkt för framtiden, idag.

– Vi är först i europa med att erbjuda halkbekämpning med ett vulkaniskt material som Zeolit. Med ZeoFriction finns det en mångfacetterad fördel i att både kunna bekämpa halkan med Zeoliten, och sedan använda den som jordförbättring när säsongen är över, allt med en 100% ekologisk mineral som vi är stolta över att kunna erbjuda, avslutar Oscar Lyttbacka. 

  • Zeo-Concept ECE AB är ett svenskt aktiebolag som bildades 2009. Affärsidén är att på den europeiska marknaden distribuera och marknadsföra innovativa och miljöanpassade produkter.
  • Produkten ZeoFriction är ett miljöanpassat alternativ kan ersätta salt, sand och träflis vid halkbekämpning på vägar och trottoarer. ZeoFriction vann priset Framtidens Innovation på Infrastruktur och Kommunalteknikmässan.

Hemsida: www.zeo-concept.se