Skyddsventilation i sterila miljöer kräver medvetenhet och kvalitetssäkring

Sterila miljöer täcker ett brett område som inkluderar operationssalar, isoleringssalar, laboratorier och renrum

Framtidens manual är smart och talar direkt till dig

Systemet är en form av levande manual, säger Tomas Eriksson, utvecklingschef