Ledarstudion – här får ledarna utforska sitt uttryck

”Som ledare står du alltid på en scen”. Den insikten är inspirationen bakom Ledarstudion, ett succékoncept för ledarutveckling där handledare inom ledarskap, kommunikation och scenens värld tränar chefer att kommunicera. 
Efter 15 år – och många tusen utbildade ledare och medarbetare – ökar Ledarstudion nu sin satsning på utveckling av kollektivt intelligenta team, så kallade KITs.